ESFIVP I 2

map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius

Nuotolinis projekto "Let's take a book" partnerių susitikimas

Erasmus+ programos strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto "Let's take a book.", Nr. 2018-1-FI01-KA229-047272_4 partneriai iš Suomijos, Turkijos, Italijos ir Lietuvos susitiko nuotoliniu būdu aptarti kaip sekasi vykdyti numatytas projekto veiklas karantino metu. Google Meet platformoje vykusiame susitikime partneriai kalbėjosi apie pandemijos situaciją projekto partnerių šalyse, diskutavo apie kuriamą projekto leidinį "Giants of Europe". Centrą susitikime atstovavo plėtros skyriaus vedėja Justina Čivilytė.

 

 

 

Projekto partnerių susitikimas

Centro projektų vadovė Justina Marčiulionienė ir plėtros skyriaus vedėja Justina Čivilytė 2021 m. balandžio 14 d. dalyvavo nuotoliniame 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto "Aukšto lygio žinių, praktinių įgūdžių ir supratimo diegimasreikalingas geresniam užimtumui regionuose" (angl. "Deployment of high standards of knowledge, practical skills and understanding required for better employment in the regions" (Deploy-Skills)), Nr. LLI-415,  susitikime. Susitikimo metu projekto partneriai iš Ventspilio technikumo ir Regioninio inovacijų vadybos centro aptarė projekto veiklas, peržiūrėjo likusias įgyvendinti veiklas, diskutavo apie baigiamąją konferenciją ir jos temas.

 

 

 

Šį projektą finansuoja Europos Sąjunga.
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.
Ši informacija parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras.  Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Projekto "Entrepreneurship through sports" partnerių susitikimas

Centro projektų vadovė Justina Marčiulionienė ir plėtros skyriaus vedėja dalyvavo nuotoliniame Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projekto "Entrepreneurship through sport" (ENTOS), Nr. 2020-1-1SK01-KA202-078274, darbiniame projekto partnerių susitikime. Susitikimo metu partneriais iš Slovakijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos ir Lietuvos aptarė jau įgyvendintas veiklas, diskutavo apie atlikto mokinių ir mokytojų tyrimo rezultatus ir jų įtaką kitoms projekto veikloms bei kuriamiems produktams. Daugiau informacijos apie projektą galite rasti www.entos.eu

 

 

 

Projektų pristatymas tarptautinėje konferencijoje Slovėnijoje

Nors daug kas kalba, kad nuotolinis bendravimas atsibodo, bet nuotolinio bendravimo būdas suteikia ir naujų galimybių. Vakar Centro profesijos mokytojas Edgaras Kelertas ir plėtros skyriaus vedėja Justina Čivilytė nuotoliniu būdu dalyvavo tarptautinėje konferencijoje "International scientific conference of Leadership in Education", organizuotoje Slovėnijos švietimo ir mokslo institucijų. Renginio metu profesijos mokytojas Edgaras Kelertas kartu su partneriais iš Ispanijos ir Slovėnijos dalijosi patirtimi ir įžvalgomis apie Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto "Developing an Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High School", Nr. 2019-1-ES01-KA201-065742, metu vykstančius mokymus Centro mokiniams ir mokytojams, kurių metu yra testuojama Universidade de Coruna sukurta mokymo medžiaga. 
Konferencijos metu taip pat buvo pristatytas Centro koordinuojamas Erasmus+ strateginių partnerysčių profesinio mokymo srities projektas „Students- driven leadership skills development programme in VET schools“, Nr. 2018-1-LT01-KA202-04695. Pristatymo metu šio projekto partneriai iš Bulgarijos ir Slovėnijos dalijosi patirtimi su renginio dalyviais apie projekto metu sukurtą lyderystės ir bendrųjų kompetencijų mokymo programą bei patirtį ją įgyvendinant profesinio mokymo institucijose. 
Centro plėtros skyriaus vedėja Justina Čivilytė konferencijoms dalyviams pristatė bendradarbiavimo ir tinklaveikos svarbą švietimo įstaigose bei jų naudą, dalijosi patirtimi įgyvendinant tarptautinius projektus bei projektų veiklų metu sukurtais produktais ir pasiektais rezultatais. 
Dalijimasis patirtimi ir bendradarbiavimas su įvairių šalių ir sričių atstovais suteikia naujų galimybių tobulėti.

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011