Vaiko gerovės komisijos  paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios aplinkos kūrimą.

Padėti užtikrinti mokinių veiksmingą ugdymąsi ir mokymąsi mokykloje.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

 1. Direktorius Bronius Sadula
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Kazimieras Tautvaišas
 3. Gimnazijos skyriaus vedėja Rita Kriaupienė
 4. Paslaugų profesinio mokymo skyriaus vedėja Daiva Vareikaitė
 5. Žemės ir namų veiklos profesinio mokymo skyriaus vedėja Dalia Kavaliauskienė
 6. Automechanikų profesinio mokymo skyriaus vedėjas Saulius Skukauskas
 7. Statybos profesinio mokymo skyriaus vedėjas Almantas Rimkus
 8. Socialinė pedagogė Agnė Padriezienė
 9. Psichologė Gražina Aperavičienė
 10. pedagogė Eglė Petrauskė
 11. Sveikatos priežiūros specialistė Rasa Tvaskienė
 12. Metodininkė Alina Staškūnienė
 13. Bendrabučio valdytoja Zita Norbutienė

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Komisijos sekretorė – mokymo dalies administratorė Liuda Sasmil