Tarybos pirmininkas - Arvidas Basakirskas
Pavaduotojas - Vitalija Skaparienė
Sekretorė-Danutė Augienė
 
Nariai:
Andrius Daškevičius
Gita Grigienė
Kazimieras Tautvaišas
Vaida Guobužienė
Edita Kapišauskaitė