Specialiosios pedagogės darbo tikslas – siekti sudaryti palankias ugdymosi galimybes centro mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bei susiduriantiems su sunkumais mokymo(si) procese.

 Uždaviniai:

  1. Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti pagrindinių mokymo dalykų Bendrųjų ugdymo programų turinį, lavinti sutrikusias jų funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  2. Formuoti  centro bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

Centro specialiosios pedagogės veikla:

  • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti bendrąsias programas, parengti mokomąją medžiagą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • Sudaro mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašus;
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, konsultuoja juos specialiojo ugdymo klausimais;
  • Bendradarbiauja su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, PPT specialistais;
  • Dalyvauja centro Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Spec pedagogė

Eglė Petrauskė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


Specialiosios pedagogės darbo laikas derinamas su pamokų tvarkaraščiu.