map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius

ĮVADINĖ DALIS

Tarptautiškumas yra svarbus švietimo ateičiai, nes tarpkultūrinė kompetencija yra reikšminga konkurencingo XXI a. piliečio kompetencijų dalis. Tarptautiškumas ugdyme, padedant mokiniams įgyti tarpkultūrinę kompetenciją, šiandien yra stiprintina mokyklos veiklos dalis, už kurios kokybę atsakingi tiek mokyklos vadovai, tiek mokytojai, galintys rodyti pavyzdį savo mokiniams. Tarptautiškumo mokytojas yra tas, kuris skatina mokinius ieškoti kultūriškai skirtingų elementų sąsajų, ugdo mokinių poreikį domėtis kitų kultūrų žmonėmis ir pažinti juos, suvokti ir vertinti savo kultūrinę tapatybę. 
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras aktyviai dalyvauja ERAZMUS+ programoje. Todėl būtina mokinius supažindinti su programos teikiamomis galimybėmis.

PROGRAMOS TIKSLAI:

  1. Skatinti mokinius dalyvauti mokyklos vykdomuosiuose ERASMUS+ projektų vietinėse ir tarptautinėse veiklose.
  2. Maksimaliai išnaudoti ERASMUS+ teikiamas galimybes.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  1. Supažindinti       mokinius su galimybe dalyvauti Centro turimuose ERASMUS+ projektuose.
  2. Populiarinti Centre įgyvendinamus ERASMUS+ projektus.

Veikla vykdoma:

Savaitės diena Užsiėmimų laikas Užsiėmimų vieta
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis

( 8 - 9 pamokos)

Staniūnų korpusas, 8 kab.
Penktadienis

 

Būrelio vadovė: Virginija Žvedrytė


baneriai

Mūsų draugai:

2021 11 12  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011