map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

 


ĮVADINĖ DALIS

Strateginiuose švietimo reformos nuostatuose didelis dėmesys yra skiriamas mokinių kultūrinių ir meninių vertybių ugdymui. Didžiausią papildomo ugdymo dalį sudaro jaunimo klubų kūrimas mokymo organizacijoje. Jaunimo klubas – neformalaus ugdymo bei organizuoto laisvalaikio vieta, skirta jaunimo talentams atskleisti ir juos išreikšti atitinkačiomis priemonėmis bei metodais. Mokyklose jaunimo klubo organizuojama veikla bei renginiai turi atitikti bendruosius mokyklos ugdymo uždavinius bei puoselėjamas mokyklos tradicijas. Organizuojant jaunimo klubo veiklą reikalingos teorinės ir psichologinės žinios, renginių organizavimo metodikos žinojimas. Jaunimo klubo veikla – skirta mokiniams, norintiems įsitraukti į aktyvią mokyklos veiklą.

PROGRAMOS TIKSLAI:

  1. Suteikti mokiniams žinių apie renginių bei laisvalaikio organizavimą;
  2. Ugdyti asmenybės gebėjimus, mokinių saviraiškos poreikius bei kūrybiškumo plėtojimą, kultūrinių vertybių puoselėjimą.
  3. Bendradarbiauti su kitų mokslo institucijų mokinių jaunimo klubais bei organizacijomis.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  1. Sudaryti mokiniams galimybę atskleisti, veikti pagal poreikius ir interesus, gebėjimus ir jėgas;
  2. Įtvirtinti ir gilinti žinias, mokėjimus ir įgūdžius;
  3. Mokyti mokinius turiningai leisti laisvalaikį;
  4. Plėsti mokinių akiratį, ugdyti kūrybinius gebėjimus;
  5. Formuoti kultūringo elgesio įgūdžius bei įpročius;
  6. Ugdyti iniciatyvą bei savarankiškumą;
  7. Stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą.

Užsiemimai vyksta:

Savaitės diena Užsiėmimų laikas Užsiėmimų vieta
Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis 14.45 – 16.10 (8 – 9 pamokos) Staniūnų korpusas, 22 kabinetas
Ketvirtadienis

 
Penktadienis
 
Klubo vadovė: anglų kalbos mokytoja Vaida Kučinskienė.
 


Screenshot 1

baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011