Anotacija 

     Šis būrelis skirtas norintiems plėtoti savo saviraišką, iniciatyviems, aktyviems, kūrybingiems moksleiviams, kuriems rūpi įsitraukti į aktyvią kūrybinę veiklą.

      Mūsų aplinką supa daug įvairių, gražių dirbinių. Atsiranda noras patiems tai pasidaryti arba sukurti kažką naujo,pasitelkus savas mintis, bet dažnai nepakanka žinių įgytų per pamokas, būna sunku, arba nėra galimybių.

Tokiems norams išsipildyti yra šis neformalaus ugdymo būrelis.

      Būrelis padės lavinti meninį skonį,supratimą apie dizainą,suteiks galimybę ir norą išmokti kurti, bei pasigaminti įvairius nesudėtingos konstrukcijos žaidimus iš medienos,bei kitų kompozicinių medžiagų, pasinaudojant rankiniais elektrifikuotais įrankiais,-staklėmis. Moksleiviams būrelio metu bus suteikta galimybė naudotis įvairiomis konstrukcinių medžiagų apdirbimo technologijomis.Taip pat bus galimybė programuoti 2D programa, o sukurtą gaminį pasigaminti 3D medienos frezavimo staklėmis.


ĮVADINĖ DALIS

Mūsų aplinką supa daug įvairių, gražių dirbinių. Atsiranda noras patiems tai pasidaryti, bet dažnai nepakanka žinių įgytų per pamokas, būna sunku, arba nėra galimybių.

Tokiems norams išsipildyti yra ,,Stalių“ būrelis.

Būrelis padės lavinti meninį skonį,supratimą apie dizainą,suteiks galimybę ir norą išmokti kūrti, bei pasigaminti įvairius nesudėtingos konstrukcijos gaminius iš medienos, bei kitų konstrukcinių medžiagų, pasinaudojant rankiniais,bei rankiniais elektrifikuotais įrankiais,staklėmis. Naudojatis įvairiomis konstrukcinių medžiagų apdirbimo technologijomis.

Šiandien akivaizdu, kad tradicinį žinių perteikimą, bei įgūdžių lavinimą apimantis procesas negali tenkinti dabartinių moksleivių, nei visuomenės poreikių. Todėl dažnai tenka arba tobulinti minimą procesą, arba ieškoti kitų jo organizavimo pagrindų, kitų ugdymo būdų. Vienas iš jų būtų — proceso orientacija į ugdytinį; t.y. neapsiriboti tik mokymo tikslais, o tiesiogiai siekti ugdytinio asmenybės plėtotės.  

PROGRAMOS TIKSLAI:

Suburti aktyvų, kūrybišką mokinių grupelę.

  1. Sudaryti sąlygas, kad mokiniai domėtųsi liaudies menu, imtų geriau vertinti, branginti, saugoti nuo išnykimo, pažintų lietuvių tautos kūrybinę sielą.
  2. Sudominti moksleivius įvairiomis konstrukcinių medžiagų apdirbimo technologijomis, ugdyti gebėjimą ir norą kurti, estetiškai papuošti savo buitį savo aplinką,savo laisvalaikį.
  3. Suteikti galimybę turiningai praleisti laisvalaikį.
  4. Sudaryti sąlygas mokiniui praktiškai realizuoti savo kūrybinį sumanymą.
  5. Pagilinti žinias išmoktas per ankstesnes pamokas apie medienos rankinio ir mechanizuoto apdirbimo būdus, įrankius ir įrengimus.
  6. skatinti saviraišką asmens, kūrybinių galių sklaidą;

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  1. Išmokyti gebėti kritiškai vertinti savo darbą. aktyviai įsitraukti į mokykloje vykstančias įvairias akcijas, šventes, renginius;
  2. Isiugdyti loginį, kritišką, kartu ir konstruktyvų mąstymą, Išmokyti sukurti ir pagaminti tai, ko trokštama jauno žmogaus širdyje.
    Vyksta:
Savaitės diena Užsiėmimų laikas Užsiėmimų vieta
Pirmadienis (8 - 9 pamoka) Pilėnų k. stalių dirbtuvės
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis
 

 Vadovas: Celestinas Daukantas


 

st1 st2 st3 st4 st5 SAM 1522 SAM 1524 SAM 1525 SAM 1526 SAM 1528 SAM 1529