map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Būrelis: Dailės būrelis
 

ĮVADINĖ DALIS

Kurso pagrindas – gilinimasis į meno pažinimą. Dailės būrelyje keliami aukštesni reikalavimai raiškos užduotims, jų atlikimui skiriama papildoma raiškos valanda. Siūlomos sudėtingesnės kūrybinės užduotys. Didesnis dėmesys skiriamas individualiai dailės raiškai, gilinamasi į profesionalių vaizduojamosios dailės technikų pažinimą ir taikymą, interpretacijos subtilumus, savitos vizualiosios raiškos paieškas ir aktyvią kūrybinę veiklą socialinėje kultūrinėje aplinkoje. Mokiniams sudaromos galimybės tobulinti juos dominančios dailės srities žinias ir gebėjimus, geriau susipažinti su šios srities kūrybos aplinka ir kūrybinio proceso ypatumais.

PROGRAMOS TIKSLAI:

Dailės dalyko tikslas – plėtoti mokinių tradicinės vaizduojamosios ir šiuolaikinės vizualiosios išraiškos priemonių pažinimą, profesionalesnį jų taikymą asmeninėje kūryboje, gebėjimą komunikuoti dailės priemonėmis, ugdyti estetinę nuovoką ir kultūrinės kompetencijos pagrindus. Taip pat nagrinėti pasaulio ir Lietuvos dailės kūrinius. Supažindinami mokiniai su meniniais stiliais ir kryptimis.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

  1. Savarankiškai ir tikslingai rinkdamiesi vizualinės kūrybos priemones ir būdus, juos analizuodami ir eksperimentuodami, įgyvendintų savo kūrybinius sumanymus.
  2. Rinkdami informaciją, analizuodami įvairius praeities ir dabarties dailės reiškinius, savo atradimus įtvirtintų kūrybinėje raiškoje.
  3. Interpretuodami įvairias praeities ir dabarties menines idėjas, siektų individualios vizualinės išraiškos ir toleruotų kitų savitumą.
  4. Bendradarbiautų ir prisiimtų atsakomybę už savo individualią kūrybinę veiklą ir bendro kūrybinio darbo rezultatus.
  5. Ugdytųsi gebėjimą teigiamai, savikritiškai ir tolerantiškai vertinti savo ir draugų kūrybinio darbo rezultatus.
  6. Pažintų pasaulio bei Lietuvos kultūros paveldą, suvoktų jo reikšmę, ugdytųsi paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo poreikį.
  7. Plėtotų estetinio aplinkos tvarkymo poreikį ir parodinę veiklą, ugdytųsi kūrybinės bei kultūrinės raiškos rezultatų pristatymo gebėjimus, pasinaudotų estetine patirtimi kasdieniniame gyvenime, aplinkoje ir bendraudami su žmonėmis.
 
Savaitės diena Užsiėmimų laikas Užsiėmimų vieta
Pirmadienis ( 8  pamoka) Staniūnų mokykla
Antradienis ( 8  pamoka) Staniūnų mokykla
Trečiadienis Pasikeitus aplinkybėms, gali keistis būrelio laikas.
Ketvirtadienis
Penktadienis
 

Mokytojas: Jurgita Steckienė.
 

  jurgai jurgai1 15388625 1184709184947322 269139721 o 15388600 1184709178280656 212928030 o 22790659 1607928542563001 599321586 o 22790131 1607928602562995 1902757922 o 22752203 1607928505896338 2093364042 n 22711458 1607929172562938 955829627 n

baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011