PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-1526

 

Patikrinimas

Laikotarpis, data

Pradžia

Vykdymo būdas

1. Lietuvių kalba ir literatūra (žodžiu)

Ugdymo procese

*

Tradicinis arba nuotolinis**

2. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu)

2022 m. vasario 11 d. – balandžio 22 d.

*

Tradicinis arba nuotolinis**

3. Lietuvių kalba ir literatūra (raštu)

2022 m. gegužės 10 d. – gegužės 11 d.

 

Elektroninis***

3.1. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) I srautas

2022 m. gegužės 10 d.

9 val.

3.2. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) II srautas

2022 m. gegužės 11 d.

9 val.

3.3. lietuvių kalba ir literatūra (raštu) III srautas

2022 m. gegužės 11 d.

12 val. 30 min.

4. Matematika

2022 m. gegužės 16 d. – gegužės 17 d.

 

Elektroninis***

4.1. matematika I srautas

2022 m. gegužės 16 d.

9 val.

4.2. matematika II srautas

2022 m. gegužės 17 d.

9 val.

4.3. matematika III srautas

2022 m. gegužės 17 d.

11 val. 30 min.

5. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu)

2022 m. gegužės 19 d. – gegužės 20 d.

 

Elektroninis***

5.1. gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (raštu) I srautas

2022 m. gegužės 19 d.

9 val.

Elektroninis***

5.2. gimtosios kalbos (lenkų, rusų) (raštu) II srautas

2022 m. gegužės 20 d.

9 val.

* Mokyklos vadovo nustatytu laiku.

** Pasiekimų patikrinimo vykdymo būdas turi atitikti mokyklos mokymo proceso organizavimo būdą.

*** Mokyklose, turinčiose teisę mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, šiuo būdu jose besimokantys mokiniai ar buvę mokiniai, gyvenantys ne Lietuvoje, dėl laiko skirtumų negalintys nustatytu pasiekimų patikrinimo laiku dalyvauti pasiekimų patikrinime, mokyklos vadovo sprendimu pasiekimų patikrinimą ar pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu ir raštu gali laikyti nuotoliniu būdu.

__________________________________