PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-1527
LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2022 m. vasario 25 d. – 2022 m. balandžio 25 d.,

išskyrus balandžio 19 d. – balandžio 22 d.*

 

UGDYMO PROCESO METU VYKSTANTYS BRANDOS EGZAMINAI

Egzaminas

Egzamino

tipas

Data

2. Technologijos

Mokyklinis

2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 10 d.

3. Menai

Mokyklinis

2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 10 d.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų,

rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

2022 m. balandžio 4 d. – 2022 m. gegužės 20

d., išskyrus balandžio 19 d. – balandžio 22 d.*

5.   Brandos darbas:

5.1.   IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2.  III gimnazijų klasių

mokiniams

Mokyklinis

 

2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 10 d.

2022 m. sausio 30 d. – 2023 m. gegužės 10 d.

 

PAGRINDINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino

tipas

Data

Pradži

a

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo

dalis

Valstybinis

2022 m. balandžio 20, 21, 22

d. (T, K, Pt)

9 val.

7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2022 m. balandžio 21, 22 d.

(K, Pt)

9 val.

8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių)

kalbėjimo dalis

Valstybinis

2022 m. balandžio 22 d. (Pt)

9 val.

9. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Valstybinis

2022 m. birželio 1 d. (T)

9 val.

10. Biologija

Valstybinis

2022 m. birželio 3 d. (Pt)

9 val.

11. Užsienio kalbos (anglų) klausymo,

skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. birželio 6 d. (P)

9 val.

12. Geografija

Valstybinis

2022 m. birželio 8 d. (T)

9 val.

13. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2022 m. birželio 9 d. (K)

9 val.

14. Matematika

Valstybinis

2022 m. birželio 10 d. (Pt)

9 val.

15. Informacinės technologijos

Valstybinis

2022 m. birželio 13 d. (P)

9 val.

16. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių)

klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. birželio 14 d. (A)

9 val.

17. Istorija

Valstybinis

2022 m. birželio 15 d. (T)

9 val.

18. Fizika

Valstybinis

2022 m. birželio 17 d. (Pt)

9 val.

 

2

19. Užsienio kalbos (rusų) klausymo,

skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. birželio 20 d. (P)

9 val.

20. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų,

rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2022 m. birželio 21 d. (A)

9 val.

21. Chemija

Valstybinis

2022 m. birželio 22 d. (T)

9 val.

22. Muzikologija II dalis

Mokyklinis

2022 m. birželio 23 d. (K)

9 val.

PAKARTOTINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino

tipas

Data

Pradžia

23. Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

2022 m. birželio 27 d. (P)

9 val.

24. Biologija

Valstybinis

2022 m. birželio 28 d. (A)

9 val.

25. Geografija

Valstybinis

2022 m. birželio 28 d. (A)

13 val.

26. Istorija

Valstybinis

2022 m. birželio 29 d. (T)

9 val.

27. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. birželio 29 d. (T)

13 val.

28. Matematika

Valstybinis

2022 m. birželio 30 d. (K)

9 val.

29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. birželio 30 d. (K)

13 val.

30. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų,

rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2022 m. liepos 1 d. (Pt)

9 val.

31. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių)

klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. liepos 1 d. (Pt)

13 val.

32. Informacinės technologijos

Valstybinis

2022 m. liepos 4 d. (P)

9 val.

33. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2022 m. liepos 4 d. (P)

13 val.

34. Fizika

Valstybinis

2022 m. liepos 5 d. (A)

9 val.

35. Chemija

Valstybinis

2022 m. liepos 5 d. (A)

13 val.

36. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2022 m. liepos 7 d. (K)

9 val.

37. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2022 m. liepos 7 d. (K)

13 val.

38. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

2022 m. liepos 12 d. (A)

9 val.

* Įskaitos ir egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.