map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį kurti individualų verslą, dirbti želdynų įveisimo, įrengimo ir priežiūros bei aplinkotvarkos įmonėse.

Programos paskirtis – sudaryti sąlygas ir galimybes įgyti kompetencijas, reikalingas dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo veiklos procesams vykdyti: auginti, prižiūrėti, realizuoti augalus, įveisti sodą ir / ar medelyną. Įgyti kompetencijas naudoti ir valdyti mechanizmus įrengiant ir prižiūrint mažąją architektūrą bei organizuoti smulkųjį verslą.

 unnamed 2  unnamed 1  unnamed

Įgyjamos kompetencijos

Privalomosios:

 1.  Dauginti, auginti dekoratyvinius augalus.
 2.  Formuoti dekoratyvinius augalus.
 3.  Komponuoti augalus.
 4.  Paruošti teritoriją želdynų įrengimui.
 5.  Įrengti ir prižiūrėti želdynus.
 6.  Įrengti ir prižiūrėti mažąją architektūrą.
 7.  Mechanizuoti želdyno įrengimo ir priežiūros darbus.
 8.  Įveisti sodą.
 9.  Parengti verslo planą.

Pasirenkamosios:

 1.  Auginti netradicines sodo kultūras.
 2.  Auginti vaistažoles.
 3.  Formuoti ir auginti bonsus.
 4.  Įveisti medelyną.
 5.  Auginti ir prižiūrėti dekoratyvines daržoves.
 6.  Aranžuoti augalus.
 7.  Dirbti traktoriais (iki 60kW galios) ir juos prižiūrėti.

Ugdomos bendrosios kompetencijos:

 1.  Bendravimo gimtąja kalba.
 2.  Naudojimosi informacinėmis technologijomis.
 3.  Mokėjimo mokytis.
 4.  Socialinės ir pilietinės atsakomybės.
 5.  Iniciatyvumo ir verslumo.
 6.  Kultūrinio sąmoningumo ir kūrybingumo.
 7.  Raštingumo, pagrindinių matematinių ir gamtos mokslų įgūdžių.

Bendrosios kompetencijos pasirinktinai integruojamos į programos modulius.

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojas tinkamai parenka ir augina augalus želdynų veisimui, saugiai dirba, naudoja pažangias darbo priemones ir technologijas įrengiant mažosios architektūros objektus, vadovaudamasis gamybos ir asmens higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, moka taikyti ekonomikos, verslo bei aplinkosaugos žinias.

Mokymosi trukmė baigusiems 12 klasių – 2 metai.

baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011