Automobilių mechanikas

 

90

92 

 • įvertina automobilio bei jo mechanizmų ir agregatų techninę būklę;
 • nustato gedimus ir jų priežastis;
 • greitai ir kokybiškai atlieka automobilių techninės priežiūros ir remonto darbus;
 
             91
 
 •  atlieka vidutinio sudėtingumo ardymo ir surinkimo darbus;
 • naudojasi matavimo ir kontrolinėmis diagnostikos priemonėmis, darbo įrankiais bei įranga;
 • dirba dujinio ir elektrinio suvirinimo įrengimais;
 • suvirina įvairias siūles rankiniu būdu ir pusautomačiu;
 • atlieka vidutinio sudėtingumo metalo apdirbimo, šaltkalvystės darbus;
 • braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo darbo bei surinkimo brėžinius, įvairias schemas;
 •  moka vairuoti B ir C1 kategorijos sudėtingumo transporto priemones;
 • dirba automobilių remonto dirbtuvėse bei gali kurti individualią verslo įmonę
                           Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai.
                           Mokymosi trukmė baigusiems 12 klasių  – 2 metai.