Įvyks 2022 m. kovo 29 d. (antradienį), 14.30 val., konferencijų salėje, Staniūnų g. 68.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2022 metų bendrojo plano derinimo.

 Direktorius