Pramonė 4.0 – strateginė Panevėžio kryptis, prie kurios prisidedame ir mes. Panevėžio profesinio rengimo centras yra „Industry 4 Panevėžys“ tinklo narys. Šis tinklas jungia verslo įmones, švietimo, mokslo ir kitas įstaigas, prisidedančias prie Pramonės 4.0 ekosistemos vystymo Panevėžio regione