PAGRINDINIO UGDYMO PAŽYMĖJIMŲ ATIDAVIMAS BIRŽELIO 28 D. STANIŪNŲ KORPUSE
10 a kl. - 10.00-11.00 VAL.
10 b kl. - 11.00-12.00 val.