Erasmus+ programos strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto "Let's take a book.", Nr. 2018-1-FI01-KA229-047272_4 partneriai iš Suomijos, Turkijos, Italijos ir Lietuvos susitiko nuotoliniu būdu aptarti kaip sekasi vykdyti numatytas projekto veiklas karantino metu. Google Meet platformoje vykusiame susitikime partneriai kalbėjosi apie pandemijos situaciją projekto partnerių šalyse, diskutavo apie kuriamą projekto leidinį "Giants of Europe". Centrą susitikime atstovavo plėtros skyriaus vedėja Justina Čivilytė.