Centro projektų vadovė Justina Marčiulionienė ir plėtros skyriaus vedėja dalyvavo nuotoliniame Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projekto "Entrepreneurship through sport" (ENTOS), Nr. 2020-1-1SK01-KA202-078274, darbiniame projekto partnerių susitikime. Susitikimo metu partneriais iš Slovakijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos ir Lietuvos aptarė jau įgyvendintas veiklas, diskutavo apie atlikto mokinių ir mokytojų tyrimo rezultatus ir jų įtaką kitoms projekto veikloms bei kuriamiems produktams. Daugiau informacijos apie projektą galite rasti www.entos.eu