Nors daug kas kalba, kad nuotolinis bendravimas atsibodo, bet nuotolinio bendravimo būdas suteikia ir naujų galimybių. Vakar Centro profesijos mokytojas Edgaras Kelertas ir plėtros skyriaus vedėja Justina Čivilytė nuotoliniu būdu dalyvavo tarptautinėje konferencijoje "International scientific conference of Leadership in Education", organizuotoje Slovėnijos švietimo ir mokslo institucijų. Renginio metu profesijos mokytojas Edgaras Kelertas kartu su partneriais iš Ispanijos ir Slovėnijos dalijosi patirtimi ir įžvalgomis apie Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto "Developing an Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High School", Nr. 2019-1-ES01-KA201-065742, metu vykstančius mokymus Centro mokiniams ir mokytojams, kurių metu yra testuojama Universidade de Coruna sukurta mokymo medžiaga. 
Konferencijos metu taip pat buvo pristatytas Centro koordinuojamas Erasmus+ strateginių partnerysčių profesinio mokymo srities projektas „Students- driven leadership skills development programme in VET schools“, Nr. 2018-1-LT01-KA202-04695. Pristatymo metu šio projekto partneriai iš Bulgarijos ir Slovėnijos dalijosi patirtimi su renginio dalyviais apie projekto metu sukurtą lyderystės ir bendrųjų kompetencijų mokymo programą bei patirtį ją įgyvendinant profesinio mokymo institucijose. 
Centro plėtros skyriaus vedėja Justina Čivilytė konferencijoms dalyviams pristatė bendradarbiavimo ir tinklaveikos svarbą švietimo įstaigose bei jų naudą, dalijosi patirtimi įgyvendinant tarptautinius projektus bei projektų veiklų metu sukurtais produktais ir pasiektais rezultatais. 
Dalijimasis patirtimi ir bendradarbiavimas su įvairių šalių ir sričių atstovais suteikia naujų galimybių tobulėti.