Greitai bėga laikas. Jau praėjo daugiau kaip 6 mėnesiai nuo Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projekto "Green Europe. Education. Abilities.", Nr. 2020-1-RO01-KA229-079887_2, įgyvendinimo pradžios. Projekto koordinatorius Colegiul Național Spiru Haret Tecuci iš Rumunijos pakvietė visus projekto partnerius į nuotolinį susitikimą Zoom platformoje, kurio metu pristatė projekto 6 mėnesių veiklos ataskaitą, aptarė įgyvendintas veiklas, vertino projekto poveikį ir sklaidos priemones. Projekto koordinatoriai iš Turkijos, Rumunijos, Šiaurės Makedonijos, Portugalijos ir Lietuvos aptarė ateinančių laikotarpių veiklas, diskutavo apie pandemijos įtaką projektinėms veikloms ir galimus sprendimų būdus. Centrą susitikime atstovavo plėtros skyriaus vedėja Justina Čivilytė. Visi projekto partneriai optimistiškai nusiteikę ir pasiruošę įgyvendinti tolesnes projekto veiklas.