17 priedas. Logotipas EU veliava funded   logo png AI

Šiandien į Centrą atkeliavo naujas ir patobulintas robotukas Robobo. Su šiuo robotuku bus tęsiamos numatytos veiklos pagal Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą "Developing an Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High School", Nr. 2019-1-ES01-KA201-065742. Naujasis robotukas papildys Robobo gretas ir bus jau penktas tokio tipo robotas Centre.