map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

                                                Automobilių elektromechanikas

 

                    43
  • atlieka automobilio elektromechaninių mazgų ir agregatų remonto ir priežiūros darbus;
  • suranda automobilio elektros įrengimų bei variklio maitinimo sistemų gedimus, nustato jų priežastis ir jas pašalina;
 
 
 
  • atlieka einamąjį, vidutinį ir kapitalinį remontą, surinkimo, tikrinimo, reguliavimo bei bandymo darbus;
  • išmano remontuojamų ir surenkamų įrengimų, automobilio mazgų konstrukciją, paskirtį;
 49
 45
 
 
 
 
  • atlieka vidutinio sudėtingumo šaltkalvio darbus;
  • braižo ir skaito vidutinio sudėtingumo brėžinius, įvairias schemas;
 
  • nusimano apie bendrą automobilio sandarą ir veikimą, automobilio elektroninių mazgų, blokų, spausdintųjų plokščių tikrinimo metodus, kontrolinių automobilio diagnostikos priemonių naudojimą, elektros matavimo prietaisų paskirtį, jų konstrukcijos ir veikimo principus.
  • dirba remonto dirbtuvėse bei gali kurti individualią verslo įmonę.
                                     Mokymosi trukmė baigusiems 10 klasių  – 3 metai.
                                     Mokymosi trukmė baigusiems 12 klasių  – 2 metai.


baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011