map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO TECHNIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Imitacinės įmonės „MATAS“ atsiradimą sąlygojo Centro kartu su VšĮ „Aukštaitijos gyvas kaimas“ ir KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studentų atstovybe PanFisa įgyvendintas Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamas nevyriausybinių jaunimo organizacijų projektas „MANO SPINTA – TAVO SPINTA, skirtas jaunimo verslumui skatinti.

Projekto idėja paremta jaunimo išsakytomis pastabomis apie jų aplinkoje egzistuojančias patyčias bei smurtą. Aktyviams ir žingeidžiam jaunimui tai yra aktualios problemos, kurių viena pagrindinių priežasčių jie nurodo socialinę atskirtį dėl dėvimų rūbų. Tėvų socialinė padėtis dažnam neleidžia nuolat įsigyti naujų, madingų rūbų ar batų, o patiems užsidirbti yra sudėtinga dėl verslininkystės žinių stokos ir dėl to, kad stokoja idėjų. Kita vertus, diskusijos su jaunuoliais taip pat išryškina ir kitą problemą – kur dėti jau pabodusius, išaugtus ir dėl kitų priežasčių nebedėvimus jų pačių rūbus ar batus. Remiantis šiomis problemomis, jaunuoliams pasiūlyta įkurti dėvėtų rūbų parduotuvę, kur nebereikalingiems rūbams būtų suteiktas antras gyvenimas juos dovanojant bendraamžiams.

 

Įgyvendinant projektines veiklas Centro aktyviausi mokiniai susipažino ir realiai vykdė visus įmonės įkūrimo etapus. Jau gegužės mėnesį busimieji imitacinės įmonės vadovai ir techninis personalas apsilankė KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete, kur dalyvavo dėstytojos Jūratės Baltušnikienės paskaitoje „Verslo organizavimo pradmenys“. Po įkvepiančios ir drąsos suteikiančio susitikimo su dėstytoja, mokiniai susirinko į steigiamąjį UAB „MATAS“ susirinkimą išsirinkti vadovų ir pasiskirstyti kitas pareigas. Steigiamojo susirinkimo metu įmonės direktoriumi išrinktas Deividas Stepanovas, kuris pasirašė bendradarbiavimo sutartis su projekto partneriais VšĮ „Aukštaitijos gyvas kaimas“ bei KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto studentų atstovybe PanFisa. Na, o tam, kad dingtų apnykusios mintys, kad gimtajame Panevėžyje naujam verslui vietos nėra, įkurtos imitacinės įmonės darbuotojai susitiko su UAB „Kavos uoga“, jaunimui geriau žinomu kaip kavinės „Kavalierius“, direktoriumi Justinu Dalinda. Direktorius atskleidė sėkmingo verslo Panevėžyje paslaptis, pasidalino gerąja patirtimi bei pavaišino skaniausia kada nors gerta arbata.

Imitacinės įmonės vadovams teko patirti ką reiškia tiek vidinės, tiek išorinės aplinkos poveikis ir laiku bei racionaliai spręsti iškylančias problemas. Todėl susirinkus po vasaros atostogų teko perrinkti įmonės vadovybę. Tuo kartu įmonės direktoriumi išrinktas I kurso mokinys Adolis Karalius, kuris noriai kibo į jau įsibėgėjusius darbus. Vadovaujami naujojo lyderio, įmonės darbuotojai stropiai rinko parduotuvės veiklai reikalingą produkciją iš Centro mokinių bei darbuotojų, kurie aktyviai palaikė mokinių idėją.

Projektą vainikavo imitacinės įmonės „MATAS“ atidarymas. Šiam įvykiui mokiniai intensyviai kartu su dailės mokytoja J. Steckiene, anglų kalbos mokytoja V. Kučinskiene bei socialine pedagoge A. Padrieziene ruošėsi įrengdami ir puošdami prekybos salę, repetuodami trumpą vaidybinę improvizaciją „Iš mokinių gyvenimo“ bei rūpindamiesi vaišėmis svečiams. Na ir galiausiai kaip pridera naujai atidaromos parduotuvės direktorius pakvietė Centro direktoriaus pavaduotoją Kazimierą Tautvaišą perkirpti simbolinę atidarymo juostelę. Stebint susirinkusiems svečiams ir projekto partneriams aidint aplodismentams parduotuvė „MATAS“ pradėjo veiklą ir tą pačią dieną pradžiugino ne mažą būrį jaunuolių, kurie rado sau tinkamų rūbų bei kitų daiktų.

Labai džiugu, kad projekto idėja sužavėjo ne tik jau esamus dalyvius, bet ir įtraukė daug naujų, todėl bendru visų sutarimu nutarta įmonės veiklą vykdyti iki didžiųjų metų švenčių. Tad laukiame visų - tiek norinčių parduotuvėje palikti nebereikalingus rūbus, tiek norinčius pasiimti sau tinkamus.

UAB „MATAS“ darbuotojai

20170426_112532.jpg 20170426_112539.jpg 20170426_112544.jpg 20170509_121529.jpg 20170926_130046.jpg 20170926_130049.jpg 20171025_094202.jpg 20171025_094230.jpg 20171025_094319.jpg 20171025_094330.jpg 20171025_094528.jpg 20171025_131913.jpg 20171025_131935.jpg 20171025_132103.jpg 20171025_132124.jpg 20171025_132252.jpg 20171025_132254.jpg 20171025_132317.jpg 20171025_132431.jpg 20171025_132609.jpg 20171025_132731.jpg 20171025_132749.jpg 20171025_132751.jpg 20171025_132752.jpg 20171025_133314.jpg 20171025_133726.jpg

 

baneriai

Mūsų draugai:

SMSM logo  lr  rumai2   aikos priedelis mes rusuojam   image0011