map  neigaliems  lt  United Kingdom  Moodle Icon  tamo  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Projekto sklaidos renginys - konferencija

Įgyvendinant Erasmus+ profesinio mokymo strateginės partnerystės 2 pagrindinio veiksmo projektą „Green, greener, the greenest – wind, water and the world (3GW)“, Nr. 2015-1-LV01-KA202-013458 Centre gegužės 17 d. buvo organizuotas projekto sklaidos renginys - konferencija "Žalioji energija - gamtos dovana". Renginio metu centro profesijos mokytojai Julius Mikelinskas ir Leonora Baltrėnienė pristatė projekto metu parengtą atsinaujinačios energetikos montuotojo mokymo programą bei pasidalijo projekto įgyvendinimo metu įgytomis žiniomis. Plėtros skyriaus vedėja Justina Čivilytė renginio dalyvius supažindino su projekto įgyvendinimo etapais bei pristatė pasiektus rezultatus.
Renginyje taip pat dalyvavo projekto partnerių iš Vokietijos ir Lenkijos atstovai, kurie pristatė savo šalių atsinaujinančios energetikos darbuotojų rengimo patirtį ir požiūrį į atsinaujinančius energetikos šaltinius. Konferencijoje taip pat dalyvavo ir verslo atstovai - UAB "Nogridas" technikos direktorius Gedeminas Skilčius, kuris išsamiai supažindino konferencijos dalyvius su saulės energetika. Panevėžio kolegijos dėstytojas ir Panevėžio mechatronikos centro direktorius Donatas Pelenis konferencijoje pasidalijo su mokymo tendencijomis žaliosios energetikos srityje.

Tarptautinis projekto partnerių susitikimas Bulgarijoje

Įgyvendinant Europos Komisijos Erasmus+ programos KA2 bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą „Together we can“ Nr. 2015-1-BG01-KA219-014278_3, Centro plėtros skyriaus vedėja Justina Čivilytė, biologijos mokytoja Vijolė Miškinienė ir profesijos mokytoja Sigita Budrienė 2017 m. gegužės 8 -11 d. dalyvavo ketvirtajame tarptautiniame projekto partnerių susitikime Sandanski mieste Bulgarijoje. Susitikimo metu projekto partneriai iš Bulgarijos, Makedonijos, Turkijos, Italijos, Rumunijos ir Lenkijos aptarė projekto įgyvendinimo metu pasiektus rezultatus, diskutavo apie projekto įgyvendinimo ataskaitų teikimą ir aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes. Projekto susitikimo dalyviai taip pat susitiko su Sandanski miesto meru ir pasidalijo projekto rezultatais.

http://www.struma.com/obshtestvo/uchiteli-ot-6-durjavi-blagodariha-na-domakinite-ot-zpg-sandanski_117184/ (šioje nuorodoje rašoma apie projekto dalyvių susitikimą su Sandanski miesto meru).

Skaityti daugiau...

Jaunimo organizacijos vizitas

Tęsiant bendradarbiavimą su jaunimo organizacijomis, 2017 m. gegužės 18 d. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro bendrabutyje lankėsi Atviros jaunimo erdvės bibliotekoje koordinatorė Malvina, jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė Irmina Petrauskienė ir Jaunimo reikalų koordinatorė Toma Balčiūnaitė.

 

 

 

Skaityti daugiau...

Iniciatyvinė grupė

Šiandien VšĮ Panevėžio profesiniame rengimo centre lankėsi Panevėžio jaunimo reikalams neabejinga iniciatyvinė grupė. Susitikimo metu centro mokiniai buvo supažindinti su atstovais, kurie rūpinasi jaunimo reikalais ir atstovauja sprendžiant jaunimo politikos klausimus, su savanoriavimo galimybėmis, bei būdais kaip „užsidirbti“ 0,25 stojimo į kolegijas ir universitetus balo. Taip pat jaunuoliams buvo pristatytos dvi šaunios vietos kur Panevėžio jaunimas gali nemokamai leisti savo laisvalaikį.

Esame dėkingi Panevėžio atviro jaunimo centro, Atviros jaunimo erdvės bibliotekoje atstovui, Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatoriui, Jaunimo darbo centro atstovui, Panevėžio miesto savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei už informatyvų susitikimą

Skaityti daugiau...

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam