map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Renginys "Profesinis mokymas - tavo ateities karjera"

Gausi Centro komanda šiandien dalyvavo renginyje "Profesinis mokymas - tavo ateities karjera", kuris vyko Laisvės aikštėje, Panevėžyje. Čia miestiečiai galėjo susipažinti su įvairiomis profesijomis - mechatroniko, kirpėjo, pastatų inžinerinės įrangos montuotojo, aplinkotvarkos darbuotojo,apdailininko statybininko, agroserviso darbuotojo ir daug kitų perspektyvių profesijų. Visi norintys turėjo galimybę išbandyti traktoriaus - ekskavatoriaus JCB sėdynės patogumą, sujungti polipropileninius vamzdžius karštuoju būdu, dalyvauti robotukų varžybose, supinti įvairiais kasas, susipažinti su dekoratyviniu tinkavimu. Dėkojame dalyvavusiems mokiniams ir mokytojams už pristatytas profesijas ir profesinio mokymo populiarinimą - profesinis mokymas - tavo ateities karjera.

 

Skaityti daugiau...

Mokytojų darbo grupės susitikimas Latvijoje

aaa      

Centro statybos profesinio mokymo skyriaus profesijos mokytojai Jonas Pundzius, Almantas Rimkus ir Virginija Žvedrytė 2018-08-27 dalyvavo Latvijos Zalenieku profesinėje mokykloje vykusiame mokytojų susitikime dėl   2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto "Initiation of working environment based training in construction and restoration industry at Zemgale and Panevezys", Initiation of WEBT, Nr. LLI-315, veiklų įgyvendinimo. Susitikimo metu mokytojai iš Lietuvos ir Latvijos kartu su restauravimo srities ekspertais aptarė mokymo programų tobulinimą.

 

Aukšto lygio žinių, praktinių įgūdžių ir supratimo diegimas reikalingas geresniam užimtumui regionuose

liet lat

deploy                     

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras kartu su Ventspilio technikumu ir Regioniniu inovacijų vadybos centru 2018 m. birželio 1 d. pradėjo įgyvendinti 2014 – 2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projektą “Aukšto lygio žinių, praktinių įgūdžių ir supratimo diegimas reikalingas geresniam užimtumui regionuose” (angl.”Deployment of high standards of knowledge, practical skills and understanding required for better employment in the regions” (Deploy-Skills)), Nr. LLI-415.

                      Projekto tikslas - didinti įsidarbinimo galimybes ir paskatinti besimokančius įgyti įgūdžių, kurie jiems padėtų kilti karjeros laiptais, tuo pat metu suteikiant besimokančiųjų gebėjimų ir įgūdžių pripažinimą kaip įrodymą, reikalingą sėkmei darbo vietoje.

                      Projektas yra įgyvendinamas nuo 2018-06-01 iki 2020-05-31.

                      Bendras projekto biudžetas – 188266,75 eur, finansauojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. VšĮ Panevėžio profesiniui rengimo centro projekto biudžetas – 75927,00 eur.

                      Projekto metu bus siekiama padėti suaugusiems darbuotojams prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios technologijų aplinkos bei įgyti socialinius įgūdžius. Numatoma atlikti projekte dalyvaujančių mokymo įstaigų dabartinių programų, naudojamų identifikuotiems įgūdžiams tobulinti ir mokymo procesų analizę, kurie padės parengti atotrūkio analizę ir gaires profesinių programų parengimui ir atnaujinimui.

                      Projekto partneriai atnaujins 4 mokymo programas, 
remiantis tarptautiniu mastu pripažintais standartais ir naudojant geriausią pasaulio praktiką. Taip pat bus parengta programa "Darbo įgūdžiai" apimanti savireguliavimo įgūdžius, savęs vertinimą, darbą komandoje, grįžtamojo ryšio teikimą ir gavimą, asmeninius lyderystės gebėjimus, pristatymo, derybų įgūdžius, nuostatas darbo vietoje, kritinį mąstymą, sprendžiant su darbu susijusias problemas, projektų valdymo įgūdžius, gebėjimus pradėti verslą.

                      Projekto įgyvendinimo metu programos bus išbandytos, įtraukiant ne mažiau kaip 100 asmenų (60 iš Latvijos ir 40 iš Lietuvos). Įgyvendinus projektą dvi regionų mokyklos iš Latvijos ir Lietuvos (Ventspilio technikumas ir VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras) galės vykdyti aukštos kokybės mokymo programas, atitinkančias tarptautinius standartus.

3D for VET

17 priedas. Logotipas EU veliava funded     
Įgyvendinant Erasmus+ programos profesinio mokymo strateginės partnerystės projektą "Strategic partnerships for the development of 3Dcompetences" (3D for VET) Nr. 2017-1-HR01-KA202-035386, 2018 m. balandžio 23-27 d. Centre viešėjo projekto partneriai iš Kroatijos ir Lenkijos. Visą savaitę mokiniai iš Kroatijos, Lenkijos ir Lietuvos kartu mokėsi apie 3D spausdinimą - kaip teisingai parengti brėžinius, tinkančius 3D spausdinimui, mokėsi dirbti įvairiomis programomis - Blender, Sketch up, Inkscape, OpenScad, MeshMixer ir t.t. Projekto svečiai taip pat susipažino su Lietuvos istorija ir kultūra, įgyvendino įvairiais veiklas kartu. 
Dėkojame visiems Centro darbuotojams, kurie prisidėjo prie sėkmingo projekto vizito įgyvendinimo.
 
 

Tarptautinės draugiškos vaikinų ir merginų krepšinio varžybos

Centre vyko tarptautinės draugiškos vaikinų bei merginų 3x3 krepšinio varžybos, skirtos paminėti Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiams. Varžybose dalyvavo Latvijos Kuldigos technologijų ir turizmo technikumo, Panevėžio M.Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos bei Centro mokinių komandos. Visi varžybų nugalėtojai buvo apdovanoti prizais ir diplomais. Dėkojame visiems dalyviams bei varžybų organizatoriams!

 

 

 

Skaityti daugiau...

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011