ESFIVP I 2

map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius

Nuotolinis ENTOS projekto partnerių susitikimas

Nuotoliniu būdu Google Meet platformoje kartu su Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projekto "Entrepreneurship through sport", Nr. 2020-1-1SK01-KA202-078274, partneriais iš Slovakijos, Italijos, Ispanijos ir Graikijos aktyviai diskutavome apie kuriamą intelektinį produktą, atliktas veiklas ir ateities užduotis, ieškojome bendrų sprendimų, kad kuriamas produktas būtų kokybiškas, patrauklus ir pritaikomas ne tik projekte dalyvaujančiose institucijose bet ir kitose Europos švietimo įstaigose.

 

 

 

 

 

Nuotolinis tarptautinis projekto partnerių susitikimas

Net ir esant karantinui, projektinės veiklos vyksta. Zoom platformoje įvyko Erasmus+ programos strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto "Feel the forest", Nr. 2018-1-PL01-KA229-050996_4, partnerių iš Lenkijos, Bulgarijos, Italijos ir Lietuvos susitikimas. Susitikimo metu projekto koordinatoriai iš kiekvienos šalies trumpai pasidalino informacija apie pandeminę situaciją, partneriai diskutavo apie galimybes organizuoti projekto mobilumą Lietuvoje bei galimybę įgyvendinti virtualų mobilumą, peržiūrėjo įgyvendinamas veiklas ir aptarę tolimesnę projekto eigą bei įvairias veiklų alternatyvas. Projekto partneriai tikisi, kad nepaisant sudėtingos situacijos, pavyks kokybiškai ir laiku įgyvendinti visas suplanuotas veiklas. Centrą projekto koordinatorių susitikime atstovavo plėtros skyriaus vedėja Justina Čivilytė.

 

 

Nuotolinis projekto partnerių susitikimas

Nuotoliniu būdu Google Meet platformoje vyko Erasmus+ programos strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto "Let's take a book.", Nr. 2018-1-FI01-KA229-047272_4, partnerių iš Suomijos, Turkijos, Rumunijos, Italijos ir Lietuvos susitikimas. Projekto koordinatoriai iš kiekvienos šalies aptarė pandemijos situaciją, galimybes organizuoti projekto mobilumą Lietuvoje, iškylančias problemas, peržiūrėjo įgyvendinamas veiklas ir aptarę tolimesnę projekto eigą. Visi projekto partneriai vieningai tikisi, kad iki projekto pabaigos pavyks kokybiškai ir laiku įgyvendinti visas suplanuotas veiklas. Centrą projekto koordinatorių susitikime atstovavo plėtros skyriaus vedėja Justina Čivilytė. 

 
 
 
 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011