ESFIVP I 2

map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius

Fotografija, kaip priemonė, ugdant specialiųjų poreikių turinčius mokinius

Fotografija – tai viena iš naujausių meno rūšių. Ji gali tapti puikia priemone saviraiškai, kuri svarbi ir reikalinga kiekvieno žmogaus gyvenime, nes padeda išlieti emocijas, atsikratyti įtampos, pajausti laisvę. Ši meno rūšis sėkmingai pritaikoma ir ugdymo procese. Fotografavimas teikia malonumą, gali tapti smagia kūrybinė veikla. Nuotraukose perteikiami vaizdai gali pakeisti suvokimą ir išankstinį nusistatymą. Pasitelkiant fotografiją lengviau mokytis ir tai daryti gali daugelis žmonių, vaizdas turi galios parodyti tai, ko įprastai nepastebime.

Skaitykite daugiau: http://www.svietimonaujienos.lt/fotografija-kaip-priemone-ugdant-specialiuju-poreikiu-turincius-mokinius/

 

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos grafikas (nuotoliniu būdu)

Egzamino data Grupė Egzamino pradžios laikas
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro Staniūnų korpusas
2020 m. gegužės 12 d. AP81 9.00 val.
2020 m. gegužės 13 d. K82-KD8 9.00 val.
2020 m. gegužės 14 d. K81 9.00 val.
2020 m. gegužės 15 d. AP82 9.00 val.
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro Pilėnų korpusas
2020 m. gegužės 12 d. A81 9.00 val.
2020 m. gegužės 13 d. A82 9.00 val.
2020 m. gegužės 14 d. AE8 9.00 val.
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinys
2020 m. gegužės 13 d. 18-T 9.00 val.
2020 m. gegužės 14 d. 18-G 9.00 val.

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita vykdoma nuotoliniu būdu. Prisijungimas vyksta eiliškumo tvarka pagal grupės vadovo ar lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pateiktą sąrašą ir laiką.

Profesinio mokymo diplomų įteikimas

Dokumentų įteikimo data Dokumentų įteikimo vieta Grupė Dokumentų įteikimo pradžios laikas
2020 m. gegužės 12 d. Pilėnų korpusas HK71 10.00 val.
2020 m. gegužės 12 d. Pilėnų korpusas HK72 11.00 val.
2020 m. gegužės 12 d. Pilėnų korpusas K7 11.35 val.
2020 m. gegužės 12 d. Staniūnų korpusas PM7 10.00 val.
2020 m. gegužės 12 d. Staniūnų korpusas AM7 10.25 val.
2020 m. gegužės 12 d. Staniūnų korpusas EL9V 11.00 val.
2020 m. gegužės 12 d. Staniūnų korpusas AE72 11.40 val.
2020 m. gegužės 12 d. Staniūnų korpusas A72 12.05 val.
2020 m. gegužės 12 d. Staniūnų korpusas AE71 12.30 val.
2020 m. gegužės 12 d. Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinys 19-K 10.00 val.
2020 m. gegužės 12 d. Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinys 18-Z 11.30 val.
2020 m. gegužės 13 d. Pilėnų korpusas AS7 10.00 val.
2020 m. gegužės 13 d. Pilėnų korpusas TP7 10.55 val.
2020 m. gegužės 13 d. Pilėnų korpusas A71 11.25 val.
2020 m. gegužės 13 d. Staniūnų korpusas AP7 10.00 val.
2020 m. gegužės 13 d. Staniūnų korpusas SD8 11.15 val.
2020 m. gegužės 13 d. Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinys 17-T 10.00 val.
2020 m. gegužės 13 d. Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinys 17-A 11.30 val.
2020 m. gegužės 13 d. Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinys 17-G 13.00 val.
Informacija bus paskelbta vėliau Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinys 18-D Informacija bus paskelbta vėliau
2020 m. gegužės 14 d. Panevėžio pataisos namai K9PK 14.00 val.
2020 m. gegužės 14 d. Panevėžio pataisos namai V9PK 14.00 val.
2020 m. gegužės 14 d. Panevėžio pataisos namai S9PK 14.00 val.

Profesinio mokymo diplomai bus įteikiami eiliškumo tvarka pagal grupės vadovo pateiktą sąrašą kas 5 minutes. Dokumento atsiėmimo laiką absolventams praneš grupės vadovas. Absolventai ateidami pasiimti profesinio mokymo diplomus turi būti su apsauginėmis kaukėmis ir turėti savo mėlynai rašantį rašiklį. Mokiniai, kurie gyveno bendrabutyje ar naudojosi biblioteka, turi būti atsiskaitę.

Technologijų egzamino grafikas (nuotoliniu būdu)

Egzamino data Grupė Egzamino pradžios laikas
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras
2020 m. balandžio 28 d. AP81 9.00 val.
2020 m. balandžio 29 d. AP82 9.00 val.
2020 m. balandžio 29 d. A81, A82(III pogr.) 9.00 val.
2020 m. balandžio 29 d. K81 9.00 val.
2020 m. balandžio 29 d. AE8 9.00 val.
2020 m. balandžio 30 d. A82(I ir II pogr.) 9.00 val.
2020 m. balandžio 30 d. K82 9.00 val.
2020 m. balandžio 30 d. KD8 9.00 val.
VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padalinys
2020 m. balandžio 28 d 18-G 9.00 val.
2020 m. balandžio 29 d. 18-T 9.00 val.

Technologijų egzaminas vykdomas nuotoliniu būdu. Prisijungimas vyksta eiliškumo tvarka pagal grupės vadovo pateiktą sąrašą ir laiką.

ĮSAKYMAS DĖL ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO KARANTINO LAIKOTARPIU

2020 m. balandžio 17 d. Nr. V-574

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 12 straipsnio 5 dalimi,

n u s t a t a u, kad:

1. 2019–2020 mokslo metų profesinio mokymo programų baigiamųjų kursų mokinių įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimas (išskyrus šio įsakymo 4 ir 5 punktuose numatytus atvejus) karantino laikotarpiu nevykdomas.

2. Šio įsakymo 1 punkte nurodytam mokiniui išduodamame profesinio mokymo diplome teorijos ir praktinio mokymo patikrinimo rezultatams įrašyti skirtoje vietoje prie teorijos ir praktikos pavadinimo rašomi balai:

2.1. programos modulių teorijos ir praktiktinio mokymo pasiekimų įvertinimo vidurkiai, jei mokinys mokėsi pagal modulinę profesinio mokymo programą;

2.2. programos mokomųjų dalykų teorijos ir praktinio mokymo pasiekimų įvertinimo vidurkiai, jei mokinys mokėsi pagal profesinio mokymo programą, kuri nėra sudaryta iš modulių.

3. Šio įsakymo 1 punkte nurodytiems mokiniams karantino laikotarpiu praktika yra įskaitoma. Rekomenduojama, kad minėtiems mokiniams, atlikusiems mažiau nei pusę praktikos programos dalies, jų pageidavimu profesinio mokymo teikėjai sudarytų galimybę likusią praktikos programos dalį atlikti kitu laiku.

4. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siunčiamų bedarbių ir užimtų asmenų arba darbdavio siunčiamų, savo lėšomis pagal formaliojo profesinio mokymo programas besimokančių asmenų įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo tvarką karantino laikotarpiui nustato atitinkamos akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos.

5. Laivų motoristo-elektriko mokymo programos (valstybinis kodas 330104103), Jūreivio-suvirintojo mokymo programos (valstybinis kodas 330104102), Jūreivio-laivų virėjo mokymo programos (valstybinis kodas 330104105), Paramediko mokymo programos (valstybinis kodas 440091402), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojo mokymo programos (valstybinis kodas T32104112), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo mokymo programos (valstybiniai kodai M32104101 ir T32104101), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti (valstybinis kodas 265104107), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (valstybinis kodas 265104108), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti (valstybinis kodas 265104113), Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka (valstybinis kodas 265104114), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti (valstybinis kodas 265104109), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti skubos tvarka (valstybinis kodas 265104110), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti (valstybinis kodas 265104111), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programos pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka (valstybinis kodas 265104112), Policininko mokymo programos (valstybinis kodas M44103202), Pasieniečio mokymo programa (valstybinis kodas M44103205) ir Ugniagesio gelbėtojo mokymo programos (valstybinis kodas M44103203) baigiamųjų kursų mokinių įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo tvarką karantino laikotarpiui nustato atitinkamos akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos.

6. Asmenims, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, taikomos šio įsakymo 1–2 punktų nuostatos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras  Algirdas Monkevičius

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011