Vilija Karietienė  - darbo tarybos pirmininkė
Ramunė Janulienė - darbo tarybos sekretorė
Banga Gasiūnienė
Gintaras Keršulis
Justinas Piškinas

Reglamentas