map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

2015 m. I ketv finansinės ataskaitos

2015 m. I ketv finansinės ataskaitos.

2015 m. I ketv biudžetinės ataskaitos

2015 m. I ketv biudžetinės ataskaitos.

2015 m. II ketv finansinės ataskaitos

2015 m. II ketv finansinės ataskaitos.

2015 m. II ketv biudžetinės ataskaitos

2015 m. II ketv biudžetetinės ataskaitos.

2015 m. III ketv finansinės ataskaitos

2015 m. III ketv finansinės ataskaitos.

2015 m. III ketv biudžetinės ataskaitos

2015 m. III ketv biudžetinės ataskaitos.

2015 m. IV ketv finansinės ataskaitos

2015 m. finansinės ataskaitos.

2015 m. aiškinamasis raštas.

2015 m. metinės finansinės ataskaitos.

2015 m. IV ketv biudžetinės ataskaitos

2015 m. IV ketv biudžetinės ataskaitos.


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011