map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

2016 m. I ketv finansinės ataskaitos

2016 m. I ketv finansinės ataskaitos.

2016 m. I ketv biudžetinės ataskaitos

2016 m. I ketv biudžetinės ataskaitos.

2016 m. II ketv finansinės ataskaitos

2016 m. II ketv finansinės ataskaitos.

2016 m. II ketv biudžetinės ataskaitos

2016 m. II ketv biudžetinės ataskaitos.

2016 m. III ketv finansinės ataskaitos

2016 m. III ketv finansinės ataskaitos.

2016 m. III ketv biudžetinės ataskaitos

2016 m. III ketv biudžetinės ataskaitos.

2016 m. metinė ataskaita

2016 m. metinė ataskaita.

Aiškinamasis raštas 2016.

Finansinės ataskaitos.


2015 m. I ketv finansinės ataskaitos

2015 m. I ketv finansinės ataskaitos.

2015 m. I ketv biudžetinės ataskaitos

2015 m. I ketv biudžetinės ataskaitos.

2015 m. II ketv finansinės ataskaitos

2015 m. II ketv finansinės ataskaitos.

2015 m. II ketv biudžetinės ataskaitos

2015 m. II ketv biudžetetinės ataskaitos.

2015 m. III ketv finansinės ataskaitos

2015 m. III ketv finansinės ataskaitos.

2015 m. III ketv biudžetinės ataskaitos

2015 m. III ketv biudžetinės ataskaitos.

2015 m. IV ketv finansinės ataskaitos

2015 m. finansinės ataskaitos.

2015 m. aiškinamasis raštas.

2015 m. metinės finansinės ataskaitos.

2015 m. IV ketv biudžetinės ataskaitos

2015 m. IV ketv biudžetinės ataskaitos.


2014 m. I ketv finansinės ataskaitos

2925_Forma FBA_2014_I ketv.

2925_Forma VRA_2014_I ketv.

2925_VSAFAS 6P1_2014_I ketv.

2925_VSAFAS 20P4_2014_I ketv.

2014 m. I ketv biudžeto ataskaitos

2014 m. I ketv biudžetinės ataskaitos.

2014 m. II ketv finansinės ataskaitos

2014 m. II ketv finansinės ataskaitos.

2014 m. II ketv biudžeto ataskaitos

1 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. birželio 30d.

1 Forma B-13 2014 m. birželio 30d.

2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. birželio 30d.

2 Forma B-13 2014 m. birželio 30d.

3 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. birželio 30d.

2014 m. II ketv aiškinamasis raštas.

Finansavimo šaltinius ir asignavimu nepanaudojimo priežastis 2014 m. birželio 30d.

Informacija apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdyma.

Pažyma dėl finansavimo sumų 2014 m. birželio 30d.

2014 m. III ketv finansinės ataskaitos

2014 m. III ketv finansinės ataskaitos.

2014 m. III ketv biudžeto ataskaitos

2014 m. III ketv biudžetinės ataskaitos.

2014 m. IV ketv finansinės ataskaitos

2925_Forma FBA_2014_IV ketv.

2925_Forma GTPA_2014_IV ketv.

2925_Forma PSA_2014_IV ketv.

2925_Forma VRA_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 6P1_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 6P4_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 6P6_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 8P1_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 10P2_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 10P3_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 12P1_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 13P1_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 16P34_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 17P7_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 17P8_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 17P9_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 17P12_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 17P13_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 19P4_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 19P5_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 20P4_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 20P5_2014_IV ketv.

2925_VSAFAS 25_2013_IV ketv.

2925_VSAFAS 25_2014_IV ketv.

ATASKAITA UŽ 2014 METUS.

2014 m. IV ketv biudžeto ataskaitos

2014 m. IV ketv biudžetinės ataskaitos.


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011