map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Tarptautiniai projektai

LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0174

2008-10-26 - 11-02 mokytojos I.Masiliūnienė ir I.Rudėnienė dalyvavo mobilumo vizite Italijoje pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci projektą Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0174E-mokymas ir e-valdymas".

 

Projekto rengėjai: Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla.
Projekto partneriai: Šiaulių profesinio rengimo centras ir VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, siunčiantys po 2 darbuotojus į stažuotę.
Projekto tikslas: tobulinti savo profesinę kvalifikaciją, perimti užsienio šalių patirtį dirbant su naujausiomis IKT technologijomis.
Vizito tikslas: susipažinimas su Italijos pasiekimais IKT taikyme gamybos bei mokymo procesuose; susipažinimas su šiuolaikine Italijos įmonių bei aukštųjų mokyklų technine bei mokymo baze; pasidalinimas ilgamete veiklos IKT sektoriuje patirtimi.
Pasibaigus vizitui, mokytojos I.Rudėnienė ir I.Masiliūnienė pasidalino įspūdžiais bei įgyta patirtimi su mokyklos bendruomenės mokytojais


Mokytojos pasakojo, kad vizito metu aplankė IT mokymo įstaigas Istituto Technico Commerciale Statale Leonardo da Vinci, Instituto Professionale di Stato "Iris Versari" bei įmones Mainlab Graphic solutions ir Network Services. Mokymo įstaigose susipažino su profesinio mokymo/si organizavimu Italijoje, mokyklų bendradarbiavimu su darbdavių organizacijomis.
Vizito metu buvo sudarytos sąlygos įgyti žinių apie pažangios mokymo(-si) aplinkos, skatinančios mokinių savarankiškumą ir specialybės žinių poreikį, Italijos profesinio rengimo sistemoje; taip pat buvo galimybė išanalizuoti mokymo(-si) metodus ir priemones bei IT panaudojimo mokymo(-si) procese galimybes, profesinio mokymo įstaigų sąryšį su darbdavių organizacijomis, garantuojančiomis nenutrūkstamą procesą nuo mokymo suolo iki gamybos bei pasidalinti patirtimi su kolegomis. Mokytojoms buvo suteikta galimybė tobulinti savo profesinę kvalifikaciją, perimti užsienio šalių patirtį dirbant su naujausiomis IKT technologijomis.
Vizito metu buvo pravesti italų kalbos pagrindų kursai, pristatytas kultūros paveldas, organizuota pažintinė ekskursiją į San Mariną.


Laisvalaikiu projekto dalyvės susipažino su Rimini miestu, jo apylinkėmis, žmonių gyvenimo būdu, kultūriniais objektais, italų kultūra.
Mokytojos pabrėžė, kad šis vizitas Italijoje paskatino pagalvoti apie kitokias mokymo/si formas.


 

NR. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0215

Projekto rengėjas: Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras.
Užsienio partnerių šalys: Vokietija, Portugalija.
Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Respublikinis energetikų mokymo centras.
Projekto tikslas:  tobulinti energetikos sektoriaus profesijos mokytojų dalykines kompetencijas.
Projekto dalyvių poreikiai: įgyti reikiamų naujų kvalifikacijų energetikos srityje, susipažinti su priimančių šalių mokymo programomis, mokymo metodais, žinių įvertinimo sistemomis, mokymo proceso organizavimu, ir tuo remiantis tobulinti šio sektoriaus mokymo programas Lietuvoje.

Į stažuotę Portugalijoje  LISBOA CENFIM-CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL DA INDUSTRIA METALURGICA E METALOMECANICA  vyko direktoriaus pavaduotojas ugdymui Dominykas Mulevičius.

D.Mulevičius apie stažuotę: vykdydami programą, detaliai susipažinome su profesinio mokymo sistema Portugalijoje, išsiaiškinome kaip profesinio mokymo procese panaudojamos naujos technologijos, kokie taikomi nauji modernūs mokymo metodai bei būdai, stebėjome ir analizavome teorinio bei praktinio mokymo organizavimą CENFIM, diskutavome su atsakingais specialistais apie ugdymo planų sudarymo metodus, aptarėme gerosios patirties perėmimo galimybes. Energetikos profesines žinias gilinome lankydamiesi Barragem de castelo do Bode Elektros energijos užtvankoje; Urban fotogalvaninės atsinaujinančios energijos gavimo įmonėje; Flexebor atsinaujinančios energijos kontroliavimo įrenginių montavimo įmonėje; A.Silva Matos metalo apdirbimo įmonėje ir t.t. Vizito metu užmegsta pažintis su Lisabonos Cenfimcentro de Formacao Professional Da Industrija Metalurgija specialistais, numatytos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.  Laisvalaikio metu susipažinome su Lisabonos istorinėmis bei kultūrinėmis vertybėmis, žmonių gyvenimo būdu.  

Rezultatai: stažuotės metu projekto dalyvis susipažino su profesinio rengimo/technologinių institucijų darbu, jų privalumais, mokymosi bei darbo aplinka, patobulino dalykinius profesinius įgūdžius energetikos srityje. Be to, susipažino su Portugalijos kultūra, papročiais, žmonių gyvenimo būdu, pagilino užsienio kalbos žinias.


NR. LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0466

LLP LT

LEONARDO DA VINČI MOBILUMO PROJEKTAS
UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIS VERTINANT ĮMONĖJE ĮGYTUS PRAKTINIUS ĮGŪDŽIUS

Projekto rengėjas:  Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.
Projekto partneriai Lietuvoje:  Panevėžio profesinio rengimo centras, UAB „Rimtoma“.
Projekto partneriai užsienyje: Berufskolleg Kempen /Vokietija, Tartu profesinio mokymo centras/Estija, Stambulo Sisli profesinio rengimo centras/Turkija. 
Projekto tikslas:  didinti konkurencingumą ir verslumą, skatinti specialistus tobulinti dalykines ir profesines kvalifikacijas užsienio šalyse; skatinti nuolatinį mokymąsi visą gyvenimą ir diegti inovacijas profesiniame rengime; siekti, kad praktinio mokymo vykdymas ir vertinimas įmonėje atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus, o parengti mokiniai būtų konkurencingi nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje.
Projekto dalyviai: profesijos mokytojai ir verslo įmonės atstovai, organizuojantys praktinį
mokymą, praktikos vadovai ir konsultantai, automechanikų skyrių vedėjai.

Į stažuotę Vokietijoje Berufskolleg Kempen 2010 m. rugsėjo 26d. - spalio 2d. vyko: direktorius Bronius Sadula ir mokytoja Nijolė Danilenkienė.
Į stažuotę Estijoje Tartu profesinio mokymo centrą 2011 m. kovo 13-19 d. vyko: mokytojai Vitas Veblauskas ir Danutė Burkauskaitė.
Į stažuotę Turkijoje Sisli profesinio rengimo centrą 2011 m. balandžio 3-9 d. vyko: mokytojai Sigitas Vėta ir Jūratė Lysovienė. 

Mainų vizitų dalyviai susipažino su profesinio rengimo/technologinių institucijų darbu, stebėjo praktinius užsiėmimus verslo įmonėse bei mokymo centruose, išanalizavo baigiamųjų egzaminų organizavimą, vykdymą bei vertinimą. Vizitų dalyviai patobulino profesinius įgūdžius savo dėstomo dalyko srityje, pasidalino profesine patirtimi su kolegomis užsienyje bei vieni su kitais, kadangi vizituose dalyvavo atstovai iš skirtingų regionų mokymo institucijų. Be to, projekto dalyviai susipažino su šių šalių kultūra, gyvenimo būdu, papročiais bei darbo aplinka; pagilino užsienio kalbos žinias.


 

NR. LLP-LdV-IVT-2010-LT-0352

LLP LT

LEONARDO DA VINČI MOBILUMO PROJEKTAS
EUROMECHATRONIKAS

Projekto rengėjas: Vilniaus technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
Projekto  koordinatorė: Violeta Čepinskienė
 
Projekte dalyvaujančios institucijos Lietuvoje:  Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras, UAB „Festo“.
Projekto partneriai užsienyje: Landesberufsschule Amsteten ( Austrija), SAZ Schweriner Ausbildungszentrum (Vokietija), CENFIM (Portugalija), PARTNERSHIP  EUROPE (Airija), Almond Vocational Link (Anglija).
 
Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti mechatronikos srities specialybių mokinių (automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikų, energetinių sistemų elektronikų, metalo pramonės įrenginių mechatronikų, kompiuterinės įrangos derintojų, elektroninių įrenginių surinkėjų ir derintojų) profesinius įgūdžius, siekiant įgyti Europos darbo rinkos reikalavimus atitinkančias kompetencijas, būtinas sėkmingam integravimuisi darbo rinkoje ir gerinti šios srities būsimųjų darbuotojų profesinio rengimo kokybę.
 
Į stažuotę Portugalijoje CENFIM  2011 kovo 6-28 d. vyko:  AM0 gr. mokinys Artūras Babyrė.
Į stažuotę Airijoje PARTNERSHIP  EUROPE 2011 kovo 6-27 d.  vyko: AM8 gr. mokinys Mindaugas Ašakėnas
 
Stažuočių metu projekto dalyviai susipažino su profesinio rengimo/technologinių institucijų darbu, jų privalumais, susipažino su šalies profesinio rengimo sistema, mechatroniko special. mokymo tendencijomis, mokymosi bei darbo aplinka, patobulino profesinius įgūdžius mechatroninių sistemų eksploatavimo srityje. Be to, projekto dalyviai susipažino su šių šalių kultūra, gyvenimo būdu, papročiais bei darbo aplinka. Moksleiviai pagilino užsienio kalbos žinias.

NR. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0216

Projekto rengėjas:  Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.
Užsienio partnerių šalys:  Lenkija, Ispanija, Švedija.
 
Projekto partneriai Lietuvoje:  VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Vilniaus statybininkų rengimo centras, UAB „Prometecus“.
 
Projekto tikslas:  įgyti   bendradarbiavimo patirties tarp socialinių partnerių ir profesinio mokymo institucijų, kuri įtakoja profesinio mokymo kokybės gerinimą: sudarant  mokymo  programas, rengiant gamybinės praktikos įmonėse programas bei keliant įmonės darbuotojų/mokytojų kvalifikaciją.
 
Projekto dalyvių poreikiai:  užsienio šalių mokymo įstaigose įgyti bendradarbiavimo patirties tarp  socialinių partnerių ir profesinio mokymo institucijų, kas padėtų  gerinti profesinio rengimo kokybę, tobulinti mokymo turinį ir rengti specialistus, atitinkančius kintančios darbo rinkos reikalavimus.
 
Į stažuotę Lenkijos Poznanės automechanikų rengimo centrą  vyko profesijos mokytojas Stanislovas Budraitis.
Į stažuotę Ispanijos Decroly mokymo centrą vyko direktorius Bronius Sadula.
Į stažuotę Švedijos Malmės Agnesfrid gimnaziją vyko profesijos mokytoja Sigutė Janina Rimkuvienė. 
 
Rezultatai: stažuotės metu projekto dalyviai susipažino su profesinio rengimo/technologinių institucijų darbu, jų privalumais, mokymosi bei darbo aplinka, patobulino dalykinius profesinius įgūdžius. Be to,susipažino su priimančių šalių kultūra, papročiais, žmonių gyvenimo būdu, pagilino užsienio kalbos žinias.

 

NR. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0224

Projekto rengėjas:  Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Užsienio partnerių šalys: Didžioji Britanija, Vokietija.

Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Utenos regioninio profesinio mokymo centras,   Kauno mechanikos mokykla  ir Vilniaus automechanikų ir verslo mokykla.

Projekto tikslai:  1) Susipažinti su suaugusiųjų profesinio mokymo sistemomis ES šalyse. 2) Išsiaiškinti kaip suaugusiųjų profesinio mokymo procese panaudojamos naujos technologijos, kokie taikomi nauji modernūs mokymo metodai bei būdai, kaip organizuojamas teorinis bei praktinis mokymas. 3) Susipažinti su nuotolinio suaugusiųjų profesinio mokymo privalumais bei galimybėmis. 4) Tobulinti suaugusiųjų profesinio mokymo kokybę, pritaikant mainų vizitų  ES šalyse metu įgytą patirtį ir inovacijas. 5) Užmegzti dalykinius ryšius su užsienio partneriais bei skatinti tarptautinį bendradarbiavimą  suaugusiųjų profesinio mokymo srityje.

Projekto dalyvių poreikiai: tobulinti profesinio mokymo specialistų profesinę kompetenciją bei patį suaugusiųjų profesinio  mokymo procesą, pritaikant jame naujausias technologijas, naujus modernius mokymo metodus bei būdus.

Į stažuotę  Škotijoje North Glasgow College vyko sk.vedėja Dalia Kavaliauskienė.
Į stažuotę  Vokietijoje wisamar Bildungsgesellschaft mbH/ wisamar educational institute vyko:  profesijos mokytojas Sigitas Vėta.

Rezultatai: 1) Pakelta suaugusiųjų profesinio mokymo specialistų profesinė kvalifikacija.  2) Inovatyvūs  mokymo metodai ir  priemonės  bei geroji ES šalių patirtis įgyta mainų vizitų metu, pritaikytos suaugusiųjų profesinio mokymo procese. 3) Užmegzti dalykiniai ryšiai  bei padėti pagrindai tolesniam bendradarbiavimui suaugusiųjų profesinio mokymo srityje su užsienio bei Lietuvos partneriais.


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011