map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Projekto rengėjas:  Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.
Užsienio partnerių šalys:  Lenkija, Ispanija, Švedija.
 
Projekto partneriai Lietuvoje:  VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Vilniaus statybininkų rengimo centras, UAB „Prometecus“.
 
Projekto tikslas:  įgyti   bendradarbiavimo patirties tarp socialinių partnerių ir profesinio mokymo institucijų, kuri įtakoja profesinio mokymo kokybės gerinimą: sudarant  mokymo  programas, rengiant gamybinės praktikos įmonėse programas bei keliant įmonės darbuotojų/mokytojų kvalifikaciją.
 
Projekto dalyvių poreikiai:  užsienio šalių mokymo įstaigose įgyti bendradarbiavimo patirties tarp  socialinių partnerių ir profesinio mokymo institucijų, kas padėtų  gerinti profesinio rengimo kokybę, tobulinti mokymo turinį ir rengti specialistus, atitinkančius kintančios darbo rinkos reikalavimus.
 
Į stažuotę Lenkijos Poznanės automechanikų rengimo centrą  vyko profesijos mokytojas Stanislovas Budraitis.
Į stažuotę Ispanijos Decroly mokymo centrą vyko direktorius Bronius Sadula.
Į stažuotę Švedijos Malmės Agnesfrid gimnaziją vyko profesijos mokytoja Sigutė Janina Rimkuvienė. 
 
Rezultatai: stažuotės metu projekto dalyviai susipažino su profesinio rengimo/technologinių institucijų darbu, jų privalumais, mokymosi bei darbo aplinka, patobulino dalykinius profesinius įgūdžius. Be to,susipažino su priimančių šalių kultūra, papročiais, žmonių gyvenimo būdu, pagilino užsienio kalbos žinias.

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011