map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

Projekto rengėjas:  Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Užsienio partnerių šalys: Didžioji Britanija, Vokietija.

Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Utenos regioninio profesinio mokymo centras,   Kauno mechanikos mokykla  ir Vilniaus automechanikų ir verslo mokykla.

Projekto tikslai:  1) Susipažinti su suaugusiųjų profesinio mokymo sistemomis ES šalyse. 2) Išsiaiškinti kaip suaugusiųjų profesinio mokymo procese panaudojamos naujos technologijos, kokie taikomi nauji modernūs mokymo metodai bei būdai, kaip organizuojamas teorinis bei praktinis mokymas. 3) Susipažinti su nuotolinio suaugusiųjų profesinio mokymo privalumais bei galimybėmis. 4) Tobulinti suaugusiųjų profesinio mokymo kokybę, pritaikant mainų vizitų  ES šalyse metu įgytą patirtį ir inovacijas. 5) Užmegzti dalykinius ryšius su užsienio partneriais bei skatinti tarptautinį bendradarbiavimą  suaugusiųjų profesinio mokymo srityje.

Projekto dalyvių poreikiai: tobulinti profesinio mokymo specialistų profesinę kompetenciją bei patį suaugusiųjų profesinio  mokymo procesą, pritaikant jame naujausias technologijas, naujus modernius mokymo metodus bei būdus.

Į stažuotę  Škotijoje North Glasgow College vyko sk.vedėja Dalia Kavaliauskienė.
Į stažuotę  Vokietijoje wisamar Bildungsgesellschaft mbH/ wisamar educational institute vyko:  profesijos mokytojas Sigitas Vėta.

Rezultatai: 1) Pakelta suaugusiųjų profesinio mokymo specialistų profesinė kvalifikacija.  2) Inovatyvūs  mokymo metodai ir  priemonės  bei geroji ES šalių patirtis įgyta mainų vizitų metu, pritaikytos suaugusiųjų profesinio mokymo procese. 3) Užmegzti dalykiniai ryšiai  bei padėti pagrindai tolesniam bendradarbiavimui suaugusiųjų profesinio mokymo srityje su užsienio bei Lietuvos partneriais.


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011