map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

erasmus

LEONARDO DA VINČIO MOBILUMO PROJEKTAS
APDAILININKO – STATYBININKO SPECIALYBĖS MOKINIŲ PRAKTINIŲ IR SICIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS ES ŠALYSE
Nr. 2014-1-LT01-KA102-000200

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Projekto koordinatorė: Kristina Saladžienė. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre koordinuoja Leonora Baltrėnienė.
Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras.
Projekto partneriai užsienyje: ,,Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich'' (Austrija), Institute „infeba“ (Vokietija)
Projekto dalyviai: 30 apdailininko-statybininko specialybės mokinių iš penkių Lietuvos profesinio mokymo organizacijų: 6 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 6 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro, 6 Utenos regioninio profesinio mokymo centro, 6 VšĮ Alantos technologijų ir verslo mokyklos ir 6 VšĮ  Kelmės profesinio rengimo mokiniai. Projektas yra  aktualus visiems jame dalyvaujantiems mokiniams, kadangi jiems visiems labai svarbus sėkmingos integracijos į darbo rinką klausimas.
Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste  apdailos ir statybos srityje, siekiant geresnių, profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką, galimybių.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014-07-01 - 2015-06-30 2013 
Projekto uždaviniai: lavinti jau turimus bei įgyti naujus  apdailos ir statybos praktinius-profesinius įgūdžius, panaudojant naujausias statybos ir apdailos technologijas, modernią įrangą, techniką bei medžiagas, praktikos atliekamos ES šalių įmonėse metu; įgyti tarptautinę, pripažintą darbinę  praktiką; ugdyti asmeninio bei komandinio darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis; tobulinti bendrosios bei specialybės užsienio kalbos praktinius įgūdžius; ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti tarptautinę mobilumo patirtį.

 

Į stažuotę Austrijoje 2014 m. rugsėjo 5-28  dienomis vyko:AP3 grupės mokiniai Deividas Sauka, Antanas Strelčiūnas ir Eligijus Tubis.
Rezultatai: patobulinti bei įgyti nauji praktiniai-profesiniai, socialiniai, asmeninio ir komandinio darbo įgūdžiai, atsakomybės jausmas bei sustiprintas pasitikėjimas savo jėgomis; patobulinti  bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai; įgyta tarptautinė darbinė patirtis, sąlygojanti projekto dalyvių konkurencingumą bei sėkmingesnį įsiliejimą į nacionalinę bei ES darbo rinką; patobulinti bei įgyti įgūdžiai, žinios bei darbinė patirtis įvertinti ir pripažinti tarptautiniu lygiu - išduotas Europass mobilumo dokumentas ir sertifikatai; praplėstas kultūrinis, geografinis akiratis, išugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžiai, įgyta tarptautinė mobilumo patirtis.
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal ERAZMUS+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį. 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011