map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

 mokvisagyvpro

Leonardo da Vinci mobilumo  projektas pagal Mokymosi visą gyvenimą programą
Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0772
„Kirpimo ir makiažo ypatumai Šiaurės ir Pietų Europoje”

 

Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Projekto koordinatorė: Kristina Saladžienė. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre koordinuoja Leonora Baltrėnienė.
Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Utenos regioninio profesinio mokymo centras, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla.
Projekto partneriai užsienyje: Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH, Wisamar educational institute Leipzig / Vokietija ir Land und Fortswirtschaftlicher Betrieb /Austrija.
Projekto dalyviai: 8 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 6 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro, 6 Utenos regioninio profesinio mokymo centro ir 6 VšĮ Alantos technologijų ir verslo mokyklos apdailininko-statybininko specialybės mokiniai.
Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste, apdailos ir statybos srityje, siekiant geresnių profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. birželio 1d. - 2013 m. gegužės 31 d.

 

Projekto uždaviniai: lavinti apdailos ir statybos praktinius-profesinius įgūdžius bei įgyti naujų, panaudojant naujausias statybos ir apdailos technologijas, modernią įrangą, techniką bei medžiagas;
ugdyti komandinio bei individualaus darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis; tobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktinius įgūdžius; ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti mobilumo patirties.
Į stažuotę Austrijoje 2012 m. rugsėjo 16 –spalio 07 dienomis vyko: AP0 gr. mokiniai Dovydas Trybė, Vitalijus Laurynaitis ir Modestas Vaišvila.
Į stažuotę Vokietijoje 2013 m. kovo 3 – 24 dienomis vyko: AP1 gr. mokiniai Edgaras Rudavičius, Ramūnas Vaitekūnas ir Edvinas Užinskas.

 

Rezultatai: 1) įvykdyta praktika pagal 3 savaičių stažuotės programą; 2) patobulinti projekto dalyvių profesiniai praktiniai įgūdžiai apdailos ir statybos srityje, kurie leis lengviau integruotis į Lietuvos darbo rinką; 3) išugdyti komandinio ir individualaus darbo bei bendravimo įgūdžiai, įgytas atsakomybės jausmas ir pasitikėjimas savo jėgomis; 4) patobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai; 5) dalyviai įgijo vertingos socialinės , tarpkultūrinės bei tarptautinio mobilumo patirties; 6) projekto dalyviams įteiktas Europass mobilumo dokumentas; 7) dalyviai pasidalino įgytomis žiniomis su savo klasių moksleiviais, profesijos mokytojais.

 

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011