mokvisagyvpro

LEONARDO DA VINČI MOBILUMO PROJEKTAS
APDAILININKO - STATYBININKO SPECIALYBĖS MOKINIŲ PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS ES ŠALYSE Nr.LLP-LdV-IVT-2012-LT-0667

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Projekto koordinatorė: Kristina Saladžienė. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre koordinuoja Leonora Baltrėnienė.
Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Utenos regioninio profesinio mokymo centras, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla.
Projekto partneriai užsienyje: Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH, Wisamar educational institute Leipzig / Vokietija ir Land und Fortswirtschaftlicher Betrieb /Austrija.
Projekto dalyviai: 8 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 6 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro, 6 Utenos regioninio profesinio mokymo centro ir 6 VšĮ Alantos technologijų ir verslo mokyklos apdailininko-statybininko specialybės mokiniai.

 

Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste, apdailos ir statybos srityje, siekiant geresnių profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. birželio 1d. - 2013 m. gegužės 31 d.
Projekto uždaviniai: lavinti apdailos ir statybos praktinius-profesinius įgūdžius bei įgyti naujų, panaudojant naujausias statybos ir apdailos technologijas, modernią įrangą, techniką bei medžiagas;
ugdyti komandinio bei individualaus darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis; tobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktinius įgūdžius; ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti mobilumo patirties.

Į stažuotę Austrijoje 2012 m. rugsėjo 16 –spalio 07 dienomis vyko: AP0 gr. mokiniai Dovydas Trybė, Vitalijus Laurynaitis ir Modestas Vaišvila.
Į stažuotę Vokietijoje 2013 m. kovo 3 – 24 dienomis vyko: AP1 gr. mokiniai Edgaras Rudavičius, Ramūnas Vaitekūnas ir Edvinas Užinskas.
Rezultatai: 1) įvykdyta praktika pagal 3 savaičių stažuotės programą; 2) patobulinti projekto dalyvių profesiniai praktiniai įgūdžiai apdailos ir statybos srityje, kurie leis lengviau integruotis į Lietuvos darbo rinką; 3) išugdyti komandinio ir individualaus darbo bei bendravimo įgūdžiai, įgytas atsakomybės jausmas ir pasitikėjimas savo jėgomis; 4) patobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai; 5) dalyviai įgijo vertingos socialinės , tarpkultūrinės bei tarptautinio mobilumo patirties; 6) projekto dalyviams įteiktas Europass mobilumo dokumentas; 7) dalyviai pasidalino įgytomis žiniomis su savo klasių moksleiviais, profesijos mokytojais.
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas