mokvisagyvpro
LEONARDO DA VINČI MOBILUMO PROJEKTAS
MECHATRONIKŲ PROFESINIŲ GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS EUROPOJE  
Nr.LLP-LdV-IVT-2012-LT-0690

Projekto rengėjas: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras.
Projekto koordinatorė: Irina Morozova
Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Utenos regioninio profesinio mokymo centras, Alytaus profesinio rengimo centras.

Projekto partneriai užsienyje: Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH, Wisamar educational institute Leipzig / Vokietija
Projekto dalyviai: VšĮ Panevėžio PRC, Visagino technologijos ir verslo PMC, Vilniaus technologijų ir verslo PMC, Utenos regioninio PMC, Alytaus PRC automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikos specialybės mokiniai.

Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti mechatroniko specialybės mokinių praktinius profesinius įgūdžius, skatinti mokinius motyvuotai siekti naujų kompetencijų, didinti mokinių kognityvines ir komunikacines kompetencijas, tobulinti užsienio kalbų žinias.

Į stažuotę 2013 m. sausio 5-27 d./DE vyko: AM0 gr. mokiniai Evaldas Lapėnas ir Marius Strakšys.

Rezultatai: 1) įvykdyta gamybinė praktika pagal 3 savaičių stažuotės programą; 2) patobulinti praktiniai dalyvių įgūdžiai, kurie leis lengviau integruotis į Lietuvos darbo rinką; 3) projekto dalyviams įteiktas Europass mobilumo dokumentas: 4) pagerinti dalyvių užsienio kalbos įgūdžiai; 5) dalyviai įgijo vertingos socialinės ir tarpkultūrinės patirties; 6) dalyviai įgijo tarptautinių projektų tarptautinio mobilumo patirties; 7) dalyviai pasidalino įgytomis žiniomis su savo klasių moksleiviais, profesijos mokytojais.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.