map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

mokvisagyvpro
LEONARDO DA VINČI MOBILUMO PROJEKTAS
MECHATRONIKŲ PROFESINIŲ GEBĖJIMŲ TOBULINIMAS EUROPOJE  
Nr.LLP-LdV-IVT-2012-LT-0690

Projekto rengėjas: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras.
Projekto koordinatorė: Irina Morozova
Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Utenos regioninio profesinio mokymo centras, Alytaus profesinio rengimo centras.

Projekto partneriai užsienyje: Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH, Wisamar educational institute Leipzig / Vokietija
Projekto dalyviai: VšĮ Panevėžio PRC, Visagino technologijos ir verslo PMC, Vilniaus technologijų ir verslo PMC, Utenos regioninio PMC, Alytaus PRC automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikos specialybės mokiniai.

Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti mechatroniko specialybės mokinių praktinius profesinius įgūdžius, skatinti mokinius motyvuotai siekti naujų kompetencijų, didinti mokinių kognityvines ir komunikacines kompetencijas, tobulinti užsienio kalbų žinias.

Į stažuotę 2013 m. sausio 5-27 d./DE vyko: AM0 gr. mokiniai Evaldas Lapėnas ir Marius Strakšys.

Rezultatai: 1) įvykdyta gamybinė praktika pagal 3 savaičių stažuotės programą; 2) patobulinti praktiniai dalyvių įgūdžiai, kurie leis lengviau integruotis į Lietuvos darbo rinką; 3) projekto dalyviams įteiktas Europass mobilumo dokumentas: 4) pagerinti dalyvių užsienio kalbos įgūdžiai; 5) dalyviai įgijo vertingos socialinės ir tarpkultūrinės patirties; 6) dalyviai įgijo tarptautinių projektų tarptautinio mobilumo patirties; 7) dalyviai pasidalino įgytomis žiniomis su savo klasių moksleiviais, profesijos mokytojais.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011