LLP LT

LEONARDO DA VINČI MOBILUMO PROJEKTAS


KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS, SIEKIANT MOKINIŲ PRAKTIKOS ĮMONĖSE ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO KOKYBĖS
NR. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0637

 

Projekto rengėjas: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras.
Projekto koordinatorė: Leonora Baltrėnienė
Projekto partneriai Lietuvoje: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, AB „Lietkabelis“.
Socialiniai partneriai: Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.
Projekto partneriai užsienyje: Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica – CENFIM / Portugalija ir Berufskolleg Kempen / Vokietijoja
Projekto dalyviai: Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro, Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų, AB „Lietkabelis“ specialistai, susiję su mokinių praktikos įmonėse organizavimu ir vertinimu.
Pagrindinis projekto tikslas: gerinti mokinių praktikos įmonėse organizavimo ir vertinimo kokybę ir skatinti nuolatinį įgūdžių bei žinių siekimą.

Rezultatai: vizitų metu projekto dalyviai susipažino su Vokietijos ir Portugalijos švietimo bei profesinio mokymo sistema, su profesinio rengimo/technologinių institucijų darbu, jų privalumais, mokymosi bei darbo aplinka, išsiaiškino kaip profesinio mokymo procese panaudojamos naujos technologijos, kokie taikomi nauji mokymo metodai, detaliai išsiaiškino kaip organizuojama mokinių praktika įmonėse, mokymo institucijų ir įmonių bendradarbiavimo mokinių praktikos procese aspektus; susipažino su mokinių praktikos įmonėse programomis, taip pat  išsiaiškino kaip atkiekamas nuolatinis kasdieninis  praktikos vertinimas, kokie ir kaip taikomi bendri bei specifiniai (atsižvelgiant į specialybę bei standartus) vertinimo kriterijai, kaip dokumentuojama mokinio darbinė iniciatyva, komandinio darbo įgūdžiai, mokinio profesinė pažanga, atlikto darbo kokybė; kaip mokinys skatinamas motyvuotai įsivertinti savo profesines kompetencijas, daryti pozityvias išvadas ir organizuoti save profesinių įgūdžių tobulinimui geresniam darbui, išsiaiškino mokinio praktikos įmonėje galutinio įvertinimo aspektus. Be to, patobulino dalykinius profesinius įgūdžius, pasidalino profesine patirtimi su kolegomis, pagilino savo užsienio kalbos žinias, praplėtė akiratį, susipažino su priimančių šalių kultūra, papročiais, žmonių gyvenimo būdu. Priimančios organizacijos mainų vizitų dalyviams išdavė Europass mobilumo dokumentus.
       Po vizitų, projekto dalyviai parengė patobulinimą mokinio praktikos dienyne apie baigiamąjį mokinio praktikos įvertinimą. Detalus įvertinimas pagal 14 rodiklių (mokinio profesinės iniciatyvos, pažangos, komandinio darbo įgūdžių, atlikto darbo kokybės ir t.t.) skatins mokinį motyvuotai siekti dirbti geriau, daryti pozityvias išvadas. Toks baigiamasis mokinio praktikos įvertinimas bus objektyvesnis bei skaidresnis ir tai teigiamai itakos profesinio mokymo kokybę.

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.