map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

LLP LT

 

LEONARDO DA VINČI MOBILUMO PROJEKTAS
MOKINIŲ PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS ESTIJOJE IR PORTUGALIJOJE Nr.LLP-LdV-IVT-2011-LT-0529

 

Projekto rengėjas:  VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras.
Projekto  koordinatorė:  Leonora Baltrėnienė
Projekto partneriai Lietuvoje:  Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymocentras ir  VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras.
Sosialiniai partneriai: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei AB „Axis Industries“
Projekto partneriai užsienyje:  Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica – CENFIM / Portugalija ir NARVA KUTSEÕPPEKESKUS - NVTC/Estija
Projekto dalyviai:  Vilniaus technologijų ir verslo PMC bei VšĮ Panevėžio PRC automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikos specialybės mokiniai.
Pagrindinis projekto tikslas:  tobulinti automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko specialybės mokinių turimus profesinius įgūdžius, siekiant sėkmingos integracijos darbo rinkoje ir tuo pačiu gerinti profesinio rengimo kokybę šioje srityje.
Į stažuotę Portugalijoje CENFIM vyko:  Rolandas Beručka ir Algirdas Slanksnys iš Vilniaus technologijų ir verslo PMC bei Ernestas Dambrauskas ir Gediminas Kaira iš VšĮ Panevėžio PRC
Į stažuotę Estijoje NVTC vyko: Igor Kasperovič ir Vincas Latakas iš Vilniaus technologijų ir verslo PMC bei Deividas Gedvilas ir Viačeslav Stroganov iš VšĮ Panevėžio PRC
Rezultatai: stažuočių metu projekto dalyviai: a) susipažino su profesinio rengimo/technologinių institucijų darbu, su šalies profesinio rengimo sistema, automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko special. mokymo tendencijomis, mokymosi bei darbo aplinka; b) patobulino profesinius įgūdžius eksploatuojant pneumatines, elektropneumatines, hidraulines valdymo sistemas, programuojant loginius valdiklius bei parenkant jutiklius; c) pagilino užsienio k. žinias; d) praplėtė akiratį, susipažino su šalies kultūra, tradicijomis.
Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.
 
Stažuotė CENFIM Portugalijoje
Stažuotė NVTC Estijoje

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011