LLP LT

AUTOMOBILIŲ REMONTO SPECIALYBĖS MOKINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS VOKIETIJOJE
NR. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0519

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Projekto  koordinatorė: Kristina Saladžienė.

Projekte dalyvaujančios institucijos Lietuvoje: VšĮ Kauno mechanikos mokykla; VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras; Utenos regioninis profesinio mokymo centras.
Projekto partneriai užsienyje: Wisamar Bildungsgesellschaft mbH / Wisamar educational institute.

Pagrindinis projekto tikslas:   tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste automobilių remonto ir techninės priežiūros srityje, siekiant geresnių, profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką, galimybių. 

 

Numatomi rezultatai: patobulinti projekto dalyvių profesiniai, praktiniai įgūdžiai automobilių remonto bei techninės priežiūros srityje; išugdyti komandinio darbo, bendravimo įgūdžiai, įgytas atsakomybės jausmas bei pasitikėjimas savo jėgomis; patobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai; išugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžiai, įgyta tarptautinio mobilumo patirtis.