map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

LLP LT

LEONARDO DA VINČI MOBILUMO PROJEKTAS 
PROGINĖ ŠUKUOSENA 
NR. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0535
Projekto rengėjas: Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras 
Projekto  koordinatorė: Sigita Kutienė
 
Projekte dalyvaujančios institucijos Lietuvoje: Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla, Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla. 
 
Projekto partneriai užsienyje: Ernst-Benary-Schule (Vokietija) ir Rigas Stila un modes profesionala vidusskola (Latvija).
Pagrindinis projekto tikslas: Gilinti kirpėjų technologines žinias ir lavinti proginių šukuosenų modeliavimo profesinius įgūdžius.  
 
Numatomi rezultatai: atnaujintas modulio ,,Šukuosenų modeliavimas" turinys bei mokinių įgytos žinios, įgūdžiai, meniniai gebėjimai. Parengta modulio "Šukuosenų modeliavimas" metodinė medžiaga padės teikti Lietuvoje modernaus mokymo paslaugas, paremtas šiuolaikiniu požiūriu į specialybę bei atitinkančias šiandienos darbdavių reikalavimus. Mokinių įgytos profesinės kompetencijos ir bendrieji gebėjimai užtikrins įsidarbinimo galimybes ne tik Lietuvos, bet ES šalių grožio salonuose. Proginių šukuosenų kūrimo kompetencijų tobulinimas bus pripažintas Europass mobilumo dokumentu.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.


 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011