map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

„Jaunimo konkurencingumo ES darbo rinkoje didinimas tobulinant profesines kompetencijas“


Projektą „Jaunimo konkurencingumo ES darbo rinkoje didinimas tobulinant profesines kompetencijas“ teikia Vabalninko žemės ūkio mokykla. Partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius,  Vabalninko seniūnija, Biržų darbo birža, Vabalninko Balio Sruogos vidurinė mokykla, Ančiškių bendruomenė; užsienio partneriai: Euroform RFS (Italija), Esmovia (Sistema Practices s.l.) (Ispanija). Šio projekto rengėjai siekia tenkinti technikos priežiūros verslo darbuotojo  profesijos moksleivių praktinių įgūdžių poreikį: tobulinti profesines kompetencijas siekiant didesnių integracijos į ES darbo rinką galimybių, tuo pačiu gerinti profesinio mokymo kokybę ir didinti jo patrauklumą. Pagrindinis projekto tikslas — sudaryti palankias sąlygas moksleiviams atlikti praktiką europinio lygio automobilių technikos remontu ir priežiūra užsiimančiose įstaigose užsienyje siekiant suteikti naujų kvalifikacinių įgūdžių, didinti jaunų specialistų konkurencingumą ir verslumą nuolat kintančioje darbo rinkoje.

Projekte dalyvaus 12 Vabalninko žemės ūkio mokyklos ir VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro III pakopos  2-3 kursų technikos priežiūros verslo darbuotojo  profesijos moksleivių. Pastarieji stažuočių metu susipažins su užsienio partnerių patirtimi, patobulins savo praktinius įgūdžius bei kompetencijas, pagilins profesinės užsienio kalbos žinias.

Projekto trukmė 2010-10-01 – 2011-07-31. Stažuotės vyks  nuo 2011-03-07 iki 2011-04-01, jų metu  moksleiviai atliks gamybinę praktiką Italijos ir Ispanijos įstaigose bei įmonėse, turinčiose praktinės technikos priežiūros verslo darbuotojo profesijos moksleivių profesinių įgūdžių vystymo patirties. Šių šalių institucijos priims moksleivius ir pasirūpins jų apgyvendinimu, maitinimu, transportu, vykdys kultūrinį bei kalbinį parengimą. 

Stažuočių metu įgyti praktiniai įgūdžiai bus pripažinti ir įvertinti tiek Europos, tiek Lietuvos lygmenyje. Prie projekto sklaidos vykdymo prisidės Lietuvos ir Europos partneriai.


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011