map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

„Transporto sektoriaus darbuotojus rengiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, gerinant teikiamų mokymo paslaugų kokybę“


VŠĮ PANEVĖŽIO DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS pradeda vykdyti Mokymosi visą gyvenimą programos LEONARDO DA VINCI  paprogramės mobilumo projektą

 

„Transporto sektoriaus darbuotojus rengiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, gerinant teikiamų mokymo paslaugų kokybę“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0635. Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projekte dalyvaus darbo rinkos mokymo centrų bei Panevėžio profesinio rengimo centro profesijos mokytojai, rengiantys specialistus pagal transporto sektoriaus profesinio mokymo programas, vairavimo instruktoriai bei mokymo proceso organizatoriai. Taip pat į šį projektą pakviesti atstovai iš Panevėžio miesto verslo įmonių UAB „Panevėžio autobusų parkas“ ir UAB „Ketrona“, Panevėžio teritorinės darbo biržos bei Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų (PPPAR).

Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti transporto sektoriaus darbuotojus rengiančių specialistų kvalifikaciją siekiant pagerinti teikiamų mokymo paslaugų kokybę ir išplėsti mokymo infrastruktūrą.

Specifiniai projekto tikslai:

1. susipažinti su priimančio užsienio partnerio šalyje galiojančia transporto darbuotojų mokymo tvarka;
2. sužinoti kaip vykdomas praktinis vairuotojų mokymas specialiuose praktinio mokymo centruose (autodromuose), susipažinti su autodromų įranga, autodromų eksplotacija (vasarą ir žiemą), vairuotojų mokymo autodromuose metodika, mokomosiomis transporto priemonėmis.
Projekto partneriai: VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, UAB „Panevėžio autobusų parkas“, UAB „Ketrona“, Panevėžio teritorinė darbo birža, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Priimančiosios organizacijos: Almond Vocational Link LTD (Jungtinė Karalystė), TH TECHNISCHE HYDRAULIK Planungs- und Errichtungs- GmbH (Austrija), South East Training Academy GmgH (Vokietija).

 

Projekto vykdymo laikotarpis: 2011 m. liepos 1 d. - 2012 m. birželio 30 d.

 

Planuojami rezultatai: projekto veiklomis transporto sektoriaus darbuotojus rengiantys bei jų mokymo kokybe suinteruosi specialistai papildys žinias naujausios technologinės-techninės informacijos srityje, pakels profesinę kvalifikaciją. Dalyviai susipažins su Jungtinės Karalystės, Austrijos, Vokietijos šalyse galiojančia transporto darbuotojų mokymo tvarka, sužinos kaip tose šalyse mokomi vairuotojai, siekiantys įgyti teisę vairuoti įvairių kategorijų transporto priemones, profesionalūs vairuotojai (2003 m. ES direktyva Nr. 59), pavojingų krovinių pervežimo saugos specialistai ir vairuotojai, krovinių tvirtinimo specialistai, transporto priemonių techninio aptarnavimo darbuotojai; sužinos kaip vykdomas krovinių transportavimas ir logistika, keleivių ir krovinių pervežimas, pavojingų krovinių pervežimas. Apsilankę specializuotuose praktinio mokymo centruose (autodromuose) dalyviai sususipažins su autodromų įranga, autodromų eksplotacija (vasarą ir žiemą), vairuotojų mokymo autodromuose metodika, mokomosiomis transporto priemonėmis. Dalyviai  susipažins su priimančiųjų organizacijų šalyse galiojančia transporto darbuotojus rengiančių mokytojų parengimo bei jų kvalifikacijos tobulinimo sistema.

 

Projektu bus skatinamas bendrabiavimas tobulinant profesinio mokymo kokybę tarp mokymo institucijų bei socialinių partnerių, o užmegzti nauji ryšiai išplės traptautinio bendradarbiavimo galimybes. Vizitų metu įgytas žinias bei patirtį dalyviai apibendrins ir parengs rekomendacijas transporto sektoriaus darbuotojų mokymo turinimo tobulinimui. Rekomendacijos bus pateiktos iki 2012 m. balandžio  šių sričių darbuotojų mokymą reguliuojančioms valstybinėms institucijoms ir Lietuvos vairuotojų rengimo įstaigų asociacijai. Išsamesnę informaciją apie projektą ir jo įgyvendinimą teikia VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centro projektų specialistė Kristina Linkonaitė, tel. 8 45 510321, mob. tel. 862012246, el. paštas  


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011