map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

LLP LT

LEONARDO DA VINČI MOBILUMO PROJEKTAS
UŽSIENIO ŠALIŲ PATIRTIS VERTINANT ĮMONĖJE ĮGYTUS PRAKTINIUS ĮGŪDŽIUS

Projekto rengėjas:  Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.
Projekto partneriai Lietuvoje:  Panevėžio profesinio rengimo centras, UAB „Rimtoma“.
Projekto partneriai užsienyje: Berufskolleg Kempen /Vokietija, Tartu profesinio mokymo centras/Estija, Stambulo Sisli profesinio rengimo centras/Turkija. 
Projekto tikslas:  didinti konkurencingumą ir verslumą, skatinti specialistus tobulinti dalykines ir profesines kvalifikacijas užsienio šalyse; skatinti nuolatinį mokymąsi visą gyvenimą ir diegti inovacijas profesiniame rengime; siekti, kad praktinio mokymo vykdymas ir vertinimas įmonėje atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus, o parengti mokiniai būtų konkurencingi nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje.
Projekto dalyviai: profesijos mokytojai ir verslo įmonės atstovai, organizuojantys praktinį
mokymą, praktikos vadovai ir konsultantai, automechanikų skyrių vedėjai.

Į stažuotę Vokietijoje Berufskolleg Kempen 2010 m. rugsėjo 26d. - spalio 2d. vyko: direktorius Bronius Sadula ir mokytoja Nijolė Danilenkienė.
Į stažuotę Estijoje Tartu profesinio mokymo centrą 2011 m. kovo 13-19 d. vyko: mokytojai Vitas Veblauskas ir Danutė Burkauskaitė.
Į stažuotę Turkijoje Sisli profesinio rengimo centrą 2011 m. balandžio 3-9 d. vyko: mokytojai Sigitas Vėta ir Jūratė Lysovienė. 

Mainų vizitų dalyviai susipažino su profesinio rengimo/technologinių institucijų darbu, stebėjo praktinius užsiėmimus verslo įmonėse bei mokymo centruose, išanalizavo baigiamųjų egzaminų organizavimą, vykdymą bei vertinimą. Vizitų dalyviai patobulino profesinius įgūdžius savo dėstomo dalyko srityje, pasidalino profesine patirtimi su kolegomis užsienyje bei vieni su kitais, kadangi vizituose dalyvavo atstovai iš skirtingų regionų mokymo institucijų. Be to, projekto dalyviai susipažino su šių šalių kultūra, gyvenimo būdu, papročiais bei darbo aplinka; pagilino užsienio kalbos žinias.


 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011