map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

LLP LT

LEONARDO DA VINCI MOBILUMO PROJEKTAS
AUTOMOBILIŲ REMONTO SPECIALYBĖS MOKINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS VOKIETIJOJE NR. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0519
Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Projekto koordinatorė: Kristina Saladžienė.
Projekte dalyvaujančios institucijos Lietuvoje: VšĮ Kauno mechanikos mokykla; VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras; Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras.
Projekto partneriai užsienyje: Wisamar Bildungsgesellschaft mbH / Wisamar educational institute / Vokietija.
Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste automobilių remonto ir techninės priežiūros srityje, siekiant geresnių,profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką, galimybių.

Į stažuotę Leipcigo Wisamar Bildungsgesellschaft mbH / Wisamar educational institute / Vokietijoje kartu su VšĮ Kauno mechanikos mokyklos,  Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, Utenos regioninis profesinio mokymo centro atstovais vyko mūsų Centro AE9 grupės mokiniai Tomas Balna, Andrius Jakaitis, Agnius Šivickas, Ernestas Žaldokas.

Rezultatai: stažuotės metu patobulinti projekto dalyvių profesiniai, praktiniai įgūdžiai automobilių remonto bei techninės priežiūros srityje; išugdyti komandinio darbo, bendravimo įgūdžiai,įgytas atsakomybės jausmas bei pasitikėjimas savo jėgomis; patobulinti bendrosios bei profesinės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai; išugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžiai, įgyta tarptautinio mobilumo patirtis.

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.


 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011