map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo pprc tvarkarastis tvarkarastis face

VIZIJA
moderni, atvira kaitai, atitinkanti asmens ir visuomenės poreikius profesinio mokymo įstaiga
MISIJA
teikti ugdymo, suaugusiųjų švietimo paslaugas, sudaryti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinti rinkos poreikius
VERTYBĖS
humaniškumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, bendradarbiavimas, atvirumas, pilietiškumas, tautiškumas, kūrybiškumas
STRATEGINIS TIKSLAS
rengti kvalifikuotus specialistus ir ugdyti jų bendruosius gebėjimus

mokvisagyvpro

LEONARDO DA VINČIO MOBILUMO PROJEKTAS
AUTOMOBILIŲ REMONTO SPECIALYBĖS MOKINIŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS ES ŠALYSE
Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0836

 

Projekto rengėjas: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.
Projekto koordinatorė: Kristina Saladžienė. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centre koordinuoja Leonora Baltrėnienė.
Projekto partneriai Lietuvoje: VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, Utenos regioninio profesinio mokymo centras, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras, VšĮ Kauno mechanikos mokykla.
Projekto partneriai užsienyje: Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH, Wisamar educational institute Leipzig / Vokietija,  Land und Fortswirtschaftlicher Betrieb /Austrija ir Rygos technikos kolegija/Latvija.
Projekto dalyviai: 35 automobilių remonto specialybių mokiniai iš 6 Lietuvos profesinio mokymo organizacijų -  6 Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos, 6 VšĮ Kauno mechanikos mokyklos,  6 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro, 6 Utenos regioninio profesinio mokymo centro, 6 VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos bei 5 VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro mokiniai
 
Pagrindinis projekto tikslas: tobulinti praktinius-profesinius bei socialinius įgūdžius europiniame kontekste automobilių remonto ir techninės priežiūros srityje, siekiant geresnių  profesinės integracijos į šiuolaikinę darbo rinką galimybių.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013  m. birželio 1d. - 2014  m. gegužės 31 d.
Projekto uždaviniai:  lavinti jau turimus automobilių remonto bei techninės priežiūros praktinius įgūdžius bei įgyti naujų, panaudojant naujausias technologijas, įrangą bei techniką; ugdyti asmeninio bei komandinio darbo įgūdžius, bendravimo įgūdžius, atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savo jėgomis; tobulinti bendrosios bei specialybės užsienio kalbos praktinius įgūdžius; ugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, įgyti mobilumo patirties.
 
Į stažuotę Austrijoje 2013 m. rugsėjo 7-27  dienomis vyko: AE1 gr. mokiniai Gražvydas Skaparas ir Edgaras Šeštokas.
Į stažuotę Latvijoje 2014 m. kovo 31 – balandžio 18 dienomis vyko: A1 gr. mokiniai Martynas Podelis ir Edvinas Morkis.
Į stažuotę Vokietijoje 2014 m. balandžio 13 – gegužės 2 dienomis vyko: AE1 gr. mokinys Modestas Grigas ir A2V gr. mokinys Ignas Kolinis. 
 
Rezultatai:patobulinti projekto dalyvių profesiniai, praktiniai įgūdžiai automobilių remonto bei techninės priežiūros srityje; išugdyti asmeninio bei komandinio darbo įgūdžiai, bendravimo įgūdžiai, įgytas atsakomybės jausmas bei pasitikėjimas savo jėgomis; patobulinti bendrosios bei specialybės užsienio kalbos praktiniai įgūdžiai; išugdyti adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžiai, įgyta tarptautinio mobilumo patirtis.
 

Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas


 

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011