map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

KOKYBIŠKAS MOKYMO PROGRAMŲ ATNAUJINIMAS, ĮDIEGIMAS IR VIDINĖS KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS  

 

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras kartu su projekto partneriais: Šiaulių profesinio rengimo centru, Kėdainių profesinio rengimo centru, Kauno statybininkų rengimo centru, Tauragės profesinio rengimo centru, Vilkijos žemės ūkio mokykla, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, įgyvendino projektą „Kokybiškas mokymo programų atnaujinimas, įdiegimas ir vidinės kokybės užtikrinimas". Projekto vykdymo metu minėtų švietimo įstaigų darbuotojams suteikta galimybė kelti kvalifikaciją Švedijos OPUS PRODOX AB Geteborge ir Lenkijos Poznanės Autoelektronikos mokykloje. Dalyvavo Pedagogų profesinės raidos centro rengiamuose mokymuose. Įgiję kvalifikacinių žinių projekto dalyviai parengė automobilių mechanikų ir automobilių elektromechanikų rengimo standartus. Atnaujino ir parengė „Automobilių elektros įrengimų remontininko" (valstybinis kodas 330052514) ir „Automobilių remontininko" (valstybinis kodas 330052515) mokymo programas. Sukūrė 7 specializacijos modulius. Atnaujino šių specialybių žinių kokybės vertinimą. Pagerino „Automobilių mechanikų" ir „Automobilių elektromechanikų" specialybių pirminio ir tęstinio mokymosi kokybinius rodiklius adaptacijai darbo rinkoje. Minėtų švietimo įstaigų auditoriai paruošė vidinės kokybės įdiegimo modelio projektą. Jį recenzavo Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokykla. 

Įgyvendintas projektas leidžia visuose regionuose mokytis pagal vienodas mokymo programas, suteiktos vienodos galimybės, įgyti aukštą profesinių įgūdžių lygį. Taip pat sudaro sąlygas profesijos mokytojų kokybiškai kaita


 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011