map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

an leonardo rgbg

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro profesijos mokytoja Irutė Masiliūnienė ir kompiuterių skyriaus vedėjas Andrius Daškevičius šių metų lapkričio 8-18 d. buvo išvykę į Leipcigą Vokietijoje (priimanti organizacija Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH), pagal Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro vykdomą Leonardo da Vinči mobilumo projektą „Interaktyvių metodų panaudojimas mokyme ir mokymesi“, projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0916.
Vizito metu projekto dalyviai susipažino su Vokietijos profesinio mokymo organizavimu ir darbo ypatumais, interaktyvaus mokymo (si) metodų taikymo ypatumais, įgijo praktinių žinių. Taip pat užmezgė kontaktus su aplankytų mokyklų mokytojais, perėmė jų patirtį.
Laisvu metu I. Masiliūnienė ir A. Daškevičius susipažino su Vokietijos kultūra, papročiais, tradicijomis., buvo nuvykę į Dresdeną.

Vizito pabaigoje dalyviams buvo įteikti sertifikatai ir Europass mobility dokumentai.

 

1 2 3 4


 

 

 

 

 

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011