map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

sss

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla pasirašė Dotacijos sutartį su Švietimo mainų paramos fondu dėl  Leonardo da Vinci projekto „Mokinių praktinių įgūdžių vertinimo patirtis ES šalyse“, projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0908
Partneriai Lietuvoje: Alytaus profesinio rengimo centras, Panevėžio profesinio rengimo centras, Daugų technologijos ir verslo mokykla
Projekto tikslinė grupė – profesijos mokytojai .
Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų vertinimą, nes kokybiškai organizuotas praktinių įgūdžių vertinimas yra sėkmingo įsidarbinimo prielaida.
Projekto dalyvių poreikiai:
  • tobulinti profesines žinias ir įgūdžius;
  • gerinti praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų vertinimo įgūdžius;
  • efektyvinti bendravimą su socialiniais partneriais, kad būtų įvertintas kuo platesnis mokinio įgytų  kompetencijų spektras.
Projekto vykdymo metu dalyviai susipažins su priimančių šalių profesinio rengimo sistemomis, mokyklose vykdomomis  automechanikų mokymo programomis, praktinio mokymo organizavimu, perims gerąją patirtį, kaip mokyklos turi bendradarbiauti su socialiniais partneriais, kad būtų įvertintas kuo platesnis mokinio įgytų  kompetencijų spektras, užmegs naudingus partnerystės ryšius su aplankytomis profesinio mokymo institucijomis, numatant tolimesnio bendradarbiavimo galimybes, plėtos tarptautinį bendradarbiavimą.
Įgyvendinus projektą, pasinaudojus  projekto vykdymo metu sukaupta užsienio šalių gerąja patirtimi, bus pakoreguotos automechanikų praktinio mokymo programos, parengtas mokykloje ir įmonėje praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų įvertinimo aplankas. Parengtą aplanką mokyklos galės naudoti  siekdamos tobulinti praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų vertinimą, priartinant jį prie Europinio lygmens. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, perimant ES šalių patirtį, užtikrinant nuolatinį praktinio mokymo kokybės gerinimą.

Profesijos mokytojai, norintys dalyvauti atrankoje turi atitikti šiuos kriterijus:
  • PROFESINĖ PATIRTIS (KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA, DARBO STAŽAS);
  • MOTYVACIJA DALYVAUTI PROJEKTE (KANDIDATAI PRISTATYS SAVO MOTIVACIJĄ POKALBIO METU);
  • INDĖLIS Į PROFESINIO MOKYMO PROCESĄ (DALYVAVIMAS PROGRAMŲ, METODINĖS MEDŽIAGOS RENGIME, PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS);
  • UŽSIENIO KALBOS ŽINIOS (TRUMPAS SAVĘS PRISTATYMAS ANGLŲ KALBA)
  • INICIATYVUMAS, KOMUNIKABILUMAS, GEBĖJIMAS SIEKTI UŽSIBRĖŽTŲ TIKSLŲ
  • VYKDANT ATRANKĄ BUS ATSIŽVELGTA Į METODINIŲ GRUPIŲ PIRMININKŲ REKOMENDACIJAS.
Atranka vyks 2014 m. sausio 27 d., 1000val., plėtros skyriuje, Staniūnų korpuse.

Projekto rezultatai:
1. Remiantis ES profesinio mokymo įstaigų patirtimi bus parengtas  mokykloje ir įmonėje praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų įvertinimo aplankas.
2. Pasinaudodami įgyta patirtimi, projekto dalyviai patobulins mokinių praktinių įgūdžių vertinimo sistemą.
3. Parengtą mokykloje ir įmonėje praktinio mokymo metu įgytų kompetencijų įvertinimo aplanką galės naudoti ir kitos automechanikus ir autoelektrikus rengiančios institucijos Lietuvoje.
4. Kompetencijų įvertinimo aplankas užtikrins sėkmingesnę mokinių profesinę karjerą.

 


 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011