map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

mokvisagyvpro 

Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0772
„Kirpimo ir makiažo ypatumai Šiaurės ir Pietų Europoje”
Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas
 

Grožio paslaugos yra labai aktualios šiuolaikiniam žmogui. Šiuo metu Europoje yra per 350 milijonų potencialių grožio paslaugų vartotojų. Asmenims, įgijusiems kirpėjo ar kosmetiko profesinę kvalifikaciją, yra pakankamai nesunku pradėti savo verslą, turint tinkamus profesinius įgūdžius. Siekiant kokybiško profesinio mokymo grožio paslaugų srityje buvo parengtas projektas "Kirpimo ir makiažo ypatumai Šiaurės ir Pietų Europoje".

Projekto rengėjas: Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras.
Projekto partneriai Lietuvoje: Alytaus profesinio rengimo centras, Klaipėdos paslaugų verslo mokykla, Šiaulių profesinio rengimo centras, Tauragės profesinio rengimo centras, Viešoji įstaiga Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinis rengimo centras, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesino rengimo centras.
Projekto biudžetas: 16002 EUR.
Projekto finansavimo šaltinis: Leonardo da Vinci programa.
Pagrindinis projekto tikslas yra: gerinti profesinio mokymo kokybę, gilinant kirpėjų ir kosmetikų profesinio mokymo specialistų žinias kirpimo ir makiažo srityse, atsižvelgiant į Šiaurės ir Pietų Europos ypatumus.

 

Projekto uždaviniai:
1) Susipažinti su kirpimo ir makiažo ypatumais skirtingose geografiniu, kultūriniu ir religiniu požiūriu Europos šalyse - Suomijoje ir Turkijoje.
2) Patobulinti kirpėjų ir kosmetikų mokymo programų modulius, pritaikant juos prie greitai kintančios ir tampančios globalia darbo rinkos.
3) Užmegzti profesinius ryšius su priimančiųjų organizacijų kirpėjų ir kosmetikų profesinio mokymo specialistais, pasidalinti patirtimi, o ateityje inicijuoti bendrus tarptautinius projektus.
4) Atnaujinti profesines užsienio kalbos žinias.

 

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:
1) Patobulintos turimos profesinės kompetencijos ir įgytos naujos.
2) Atnaujintos ir pagilintos profesinės užsienio kalbos žinios ir bendravimo įgūdžiai.
3) Parengta patirties pasidalijimo medžiaga, kuri pristatyta organizacijų bendruomenėms.
4) Identifikuoti kirpėjų ir kosmetikų mokymo programų tobulintini aspektai, pateiktos rekomendacijos metodinėms komisijoms tvirtinti.
5) Parengti projekto rezultatų pristatymai siunčiančiųjų organizacijų bendruomenėms (profesijos mokytojams, metodinei komisijai, mokiniams), socialiniams partneriams.

 

 

baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011