map  neigaliems  lt   United Kingdom   Moodle Icon  tamo tvarkarastis  face

VIZIJA
Lietuvos profesinio mokymo lyderė, ugdanti nuolat besimokantį, atvirą kaitai, kūrybingą ir atsakingą žmogų
MISIJA
švietimo paslaugas teikianti organizacija, sudaranti palankias sąlygas mokytis skirtingų poreikių asmenims ir tenkinanti darbo rinkos poreikius
VERTYBĖS
humanizmas, demokratiškumas, tolerancija, atsakingumas, pareigingumas, profesionalumas, inovatyvumas, bendradarbiavimas, atvirumas, tautiškumas.
STRATEGINIS TIKSLAS
Rengti kvalifikuotus darbininkus, socialiai atsakingus Lietuvos ateities kūrėjus, ugdyti jų kultūrą ir bendruosius gebėjimus, atitinkančius šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį, bei konkurencingumą darbo rinkoje

europassmokeurovsi

Projektas finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

 

Projekto tikslas - padėti jaunimui integruotis į darbo rinką pateikiant žemės ūkį kaip perspektyvų verslą bei pristatant Panevėžio rajono ūkininkus kaip potencialius darbdavius ir pakeisti stereotipinį požiūrį į žemės ūkį.

Projekto vykdytojas – Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras.Žemės ūkio profesijos mokinių tarpe nėra populiarios, todėl šiuo projektu norime supažindinti mokinius su Panevėžio rajono stambiausiais ir perspektyviausiais ūkininkais, ūkiais, žemės ūkio bendrovėmis ir pan. Parodyti mokiniams, kad Lietuvos žemės ūkiai neatsilieka nuo Europos Sąjungos žemės ūkių ir yra modernūs bei šiuolaikiški. Atsižvelgiant į tai, kad Panevėžio regionas garsėja derlingomis žemėmis ir remiantis Panevėžio regiono strateginiu planu iki 2020 m., kuriame Panevėžio regionas siekia tapti kuriančiu žiniomis pagrįstą konkurencingą ir dinamiškai besivystančią ekonomiką bei modernų žemės ūkį, yra aktualu jaunus žmones skatinti įsidarbinti žemės ūkio srityje. Šis projektas taip pat prisidės prie šio tikslo įgyvendinimo.

Projektas skatins profesinio mokymo įstaigos glaudesnį bendradarbiavimą su žemės ūkio verslo atstovais. Tai ateityje įgalins žemės ūkio verslo atstovus kviesti mokymo įstaigos mokinius ilgalaikei praktikai, o vėliau ir įsidarbinimui. Yra labai svarbu supažindinti mokinius su potencialiais darbdaviais ir įrodyti, kad žemės ūkyje naudojama įranga ir įrengimai yra modernūs, naudojamos inovatyvios technologijos ir žemės ūkis nėra toks koks buvo praeityje.

Projekto veiklos skatins partnerystę tarp mokymo institucijos ir žemės ūkio verslais užsiimančių ūkių ir bendrovių. Žemės ūkio bendrovės ir ūkiai prie projekto prisidės tuo, kad suteiks galimybę mokiniams susipažinti su savo verslu iš arčiau, papasakos ir supažindins mokinius su žemės ūkio verslo ypatumais, naudojama modernia įranga, inovatyviomis technologijomis. Tikimasi, kad ateityje mokiniai norės atlikti praktiką aplankytuose ūkiuose ir bendrovėse, o ūkininkai bus suinteresuoti juos priimti.

Projekte yra numatytos ir profesinio veiklinimo iniciatyvos - tai yra pažintiniai vizitai Panevėžio regiono įvairaus pobūdžio (sodininkystė, bulvininkystė, javų auginimas, mėsos auginimas ir perdirbimas, ekologinis ūkininkavimas, triušių auginimas ir t.t.) žemės ūkio veiklas vykdančiose bendrovėse ir ūkiuose.

Projekto metu bus sukurtas informacinis klipas, kuris bus filmuojamas lankantis ūkiuose, žemės ūkio bendrovėse. Projekto metu sukurtas stendas su nuotraukomis bus eksponuojamas VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro patalpose.

Tikėtini projekto rezultatai:

1. Sukurtas informacinis klipas, pristatantis žemės ūkį kaip perspetyvų verslą;
2. Sukurtas informacinis stendas su nuotraukomis apie aplankytus ūkius;
3. Organizuoti 4 pažintiniai vizitai ūkiuose (aplanktyta ne mažiau kaip 10 ūkių ir bendrovių);
4. Tolesnis bendradarbiavimas su ūkininkais (pasirašytos bendradarbiavimo sutartys)
5. Padidėjusi mokinių motyvacija įsidarbinti žemės ūkio srities bendrovėse ir ūkiuose.
6. Pasikeitęs mokinių požiūris į žemės ūkio veiklas.
7. Galimybių atlikti praktiką ūkiuose padidėjimas.
8. Projekto dalyviai dalinsis įspūdžiais su draugais ir prisidės prie jų požiūrio į žemės ūkį keitimo.


baneriai

Mūsų draugai:

lr  rumai2   aikos priedelis aaa mes rusuojam   image0011